Projecten online onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling online onderwijs

Interactie en feedback

Instellingen die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs met projecten die aansluiten op het thema interactie en feedback zijn hieronder te vinden.

Blended learning environment for medical Dutch - medische professionele communicatievaardigheden in het Nederlands

Studenten van de Engelstalige bacheloropleiding geneeskunde aan de Universiteit Maastricht moeten in een Nederlandstalig ziekenhuis kunnen functioneren. Daartoe moeten ze beschikken over medische professionele communicatievaardigheden in het Nederlands.

Instelling: Universiteit Maastricht

Naar het project

Education of the Future - een synchrone en interdisciplinaire cursus over Sustainability Challenges

De UU ontwikkelt samen met de TU/e en WUR een synchrone en interdisciplinaire cursus over Sustainability Challenges (duurzaamheidsuitdagingen). Deze cursus bestaat uit wekelijkse online werkcolleges, een groepsproject en een digitaal examen. De werkcolleges zijn interactief en maken gebruik van de feedbackfaciliteiten van de Virtual Classroom, inclusief groepsfeedbacksessies en feedback van docenten en studenten via polls en chatfuncties.

Instelling: Universiteit Utrecht (UU), Eindhoven University of Technology (TU/e), and Wageningen University  &  Research  Centre  (WUR)

Naar het project

Enhancing student interaction through a gamified knowledge-sharing platform

Door de exponentiële groei van het aantal informaticastudenten aan de TU Delft dreigt de hechte gemeenschap van studenten en medewerkers te verdwijnen. Met een uitgebreid platform voor het delen van kennis wil de TU de interactie tussen studenten verbeteren. De inzet van speltechnieken stimuleert studenten van dit kennisplatform gebruik te maken.

Instelling: Delft University of Technology

Naar het project

Lees het praktijkverhaal van docent Stefan Hugtenburg

Feedback and Reflection in Online Collaborative Learning (FROCOLE)

Sociale interactie met medestudenten en docenten is een belangrijke voorwaarde voor computerondersteund samenwerkend leren. In het project Feedback en Reflectie in Online Collaboratief Leren (FROCOLE) werkt de Open Universiteit aan de ontwikkeling van een mobiele app die de sociale interactie verbetert op basis van feedback en reflectie.

Instelling: Open Universiteit

Naar het project

Kolom-overstijgende online peer feedback in interprofessioneel werkplekleren

Dit project richt zich op het interprofessioneel werkplekleren in de zorg te versterken en studenten (wo, hbo en mbo) in staat te stellen van en over elkaar te leren. Hiervoor worden bestaande face-to-face bijeenkomsten verrijkt met online peer feedback.

Instelling: Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd

Naar het project

Learning by Doing - een online ruimte waar studenten hun afstudeerproject kunnen managen

Het schrijven van een scriptie in een eenjarige master vormt een veelzijdige uitdaging voor studenten en hun begeleiders. In het project Learning by Doing ontwikkelt de Universiteit Maastricht een online ruimte waar studenten hun afstudeertraject gedurende hun MA-programma kunnen managen.

Instelling: Universiteit Maastricht

Naar het project

Online Laboratory calculus with automatic/instant Feedback (OLaF)

Studenten moeten in het laboratorium snel en foutloos berekeningen kunnen maken, maar blijken de benodigde vaardigheden onvoldoende te beheersen. Daarom ontwikkelt de Universiteit Maastricht een online tool (OLaF) waarmee studenten zich zelfstandig kunnen trainen in lab-rekenvaardigheden.

Instelling: Universiteit Maastricht

Naar het project

Personal Presentation Trainer - verbeteren van presentatievaardigheden met een app

De ontwikkeling van presentatievaardigheden is voor onderwijsinstellingen vaak een pittige uitdaging. Dankzij de Personal Presentation Trainer kunnen studenten binnenkort met behulp van een app aan de verbetering van hun presentatievaardigheden werken, anoniem en wanneer het hen uitkomt.

Instelling: Hogeschool Utrecht

Naar het project

Verbeteren van studentenessays met behulp van online peer feedback

Studenten in het hoger onderwijs schrijven veel essays, maar de docenten vinden de kwaliteit ervan vaak te laag. Vooral de argumentatie is veelal een zwak punt. Docenten hebben onvoldoende tijd om gedetailleerde feedback te geven, en peer feedback blijft soms oppervlakkig.Daarom wil de WUR een online peer feedback tool implementeren en evalueren, die studenten in staat stelt om gestructureerde feedback te geven op essays van hun medestudenten.

Instelling: Wageningen University & Research

Naar het project

Pe(e)rfect Vaardig - een online methode voor interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs in het hoger onderwijs via peer feedback en video-verrijkte rubrieken

Interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs speelt een belangrijke rol in het hoger onderwijs. Om het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden verder te stimuleren, bundelen de Open Universiteit en Universiteit Maastricht hun krachten in Pe(e)rfect Vaardig, een online methode die studenten via peer feedback en video-verrijkte rubrieken ondersteuning biedt.

Instelling: Open Universiteit, Universiteit Maastricht

Naar het project