Virtual Past Places (ViPP)

Tijdens de coronapandemie is het 4D Research Lab (4DRL) van de Universiteit van Amsterdam gaan experimenteren met Virtual Reality (VR)-technologie. Deze technologie kan succesvol worden ingezet voor een interactieve kennismaking met bijvoorbeeld archeologische sites, opgravingen en historische plaatsen.

VIPP

Instelling

Universiteit van Amsterdam

Doel en doelgroep

Het ViPP-project (Virtual Past Places) richt zich op de ontwikkeling van VR-toepassingen binnen ACASA en de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. Daartoe zal het projectteam minimaal vijf aantrekkelijke VR-componenten ontwikkelen voor bestaande vakken. Een voorbeeld is de mogelijkheid om studenten een nieuwe virtuele museumopstelling te laten ontwikkelen en presenteren. Hierdoor kunnen de studenten kennis en ervaring opdoen met museale presentatie, en (betwiste) perspectieven op het verleden.

Het project wil ook VR-toepassingen ontwikkelen die voor de gehele faculteit interessant zijn. Voor de faculteit Geesteswetenschappen wordt een virtueel onboarding-programma ontwikkeld, gericht op nieuwe bachelorstudenten. Hierin wordt een VR-versie van de middeleeuwse gebouwen op de campus op het Amsterdamse Binnengasthuis-terrein toegankelijk gemaakt.

Het project richt zich op alle studenten van ACASA, van de opleidingen Oude Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, en op de eerstejaars bachelorstudenten Geesteswetenschappen. Daarnaast behoren de docenten die aan de slag willen met VR tot de doelgroep.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van het project zijn de volgende:

  • Minimaal vijf onderwijsonderdelen waarin VR-componenten met 3D-content zijn ingebed in het onderwijs en voorzien van een relevante opdracht;
  • Twee technische handleidingen voor ICT-specialisten die zelf een virtuele campus willen inrichten;
  • Trainingsvideo’s voor docenten;
  • De Virtual Past Places website met de uitgewerkte VR-opdrachten;
  • Een serie best practices.

Ontwikkelde materialen

Tijdens het project worden de volgende soorten materialen ontwikkeld:

  • Technische handleidingen op figshare met OAI-PHM-protocol geactiveerd;
  • Leermaterialen, opdrachtevaluaties en best practices op SURF Sharekit onder CC-BY licentie, NL_LOM beschreven.

Contactpersoon voor vragen

Jitte Waagen - j.waagen@uva.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.