Projecten online onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling om dit te bevorderen. Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

Stimuleringsregeling online onderwijs

Online begeleiden

Instellingen die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs met projecten die aansluiten op het thema online begeleiden zijn hieronder te vinden.

Wil je zelf aan de slag met online begeleiden? Lees dan meer op deze pagina organiseer verdiepend contact met online begeleiden.

Atelier for Creative Programming - online feedback geven aan studenten

Atelier biedt een online omgeving die docenten faciliteert in het geven van feedback aan studenten.

Instelling: Universiteit Twente

Naar het project

Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs’ (BISON) - samenwerkend leren in een virtuele klas

In het project Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs (BISON) staat samenwerkend leren in de virtuele klas centraal.

Instelling: Open Universiteit

Naar het project

 

CRAFT-co - online schrijverswerkplaats met feedback teams

Het doel van het project is om de academische schrijfprocessen van rechtenstudenten in wederkerigheid te verbeteren.

Instelling: Open Universiteit, Heerlen

Naar het project

Feedback bij veldpractica via livestreaming

In dit project wordt onderzocht of docenten door livestreaming efficiënter en gerichter feedback op afstand kunnen geven bij veldpractica.

Instelling: Wageningen University and Research

Naar het project

 

Gezamenlijk online kritisch reflecteren op betekenisvolle stage-ervaring

Het doel van dit project is dat derdejaarsstudenten het kritisch reflectieniveau (niveau 4 van NARRA) halen.

Instelling: Saxion, Academie Mens en Maatschappij

Naar het project

Labrador: your digital guide for practicals - chatbot en automatische nakijker automatiseren een deel van het begeleidingsproces

Labrador helpt de docent en de student-assistenten bij het ontwikkelen van vaardigheden die studenten normaal gesproken alleen kunnen oefenen tijdens practica of labs.

Instelling: Technische Universiteit Delft

Naar het project

 

Online stagebegeleiding - Stage-App waarmee de student zelf online begeleiding kan initiëren en vormgeven

Met de Stage-App kan de student zelf online begeleiding initiëren en vormgeven door data en reflecties over het werk- en leerproces te delen met de begeleider.

Instelling: Hogeschool Utrecht

Naar het project

The imprinted brain - interdisciplinaire en internationale blended bachelorcursus

Het doel van dit project is om de interdisciplinaire en internationale blended bachelorcursus The imprinted brain te ontwikkelen.

Instelling: Universiteit Utrecht en University of Leeds

Naar het project

 

The Utrecht Companion to the Earth - feedbackapp om studenten kennis en praktische vaardigheden op te laten doen

De Universiteit Utrecht ontwikkelt een feedbackapp om studenten kennis en praktische vaardigheden op te laten doen tijdens het veldwerk.

Instelling: Universiteit Utrecht

Naar het project