Raadsleden van de Wetenschappelijke Technische Raad

De WTR bestaat uit erkende onafhankelijke autoriteiten, die op persoonlijke titel worden benoemd. De benoeming is steeds voor een termijn van 3 jaar met een maximum van 3 termijnen.

Prof. mr. A. Oskamp (voorzitter)

A. Oskamp
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 06-12-2021

Prof. dr. E.W. Berghout

Prof. dr. E.W. Berghout
 • Hoogleraar Informatica, Informatiesystemen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen
 • Specialisme: Information management, IT Governance, New Business Models, Big Data Implementations, IT Auditing and Security.
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 09-10-2022

Drs J.J. Jasperse

J.J. Jasperse
 • CIO en Manager Dienst Informatievoorziening en Automatisering, HZ
 • Specialisme: ICT en organisatie, Informatie- en procesmanagement en data warehousing
 • Benoemd voor een 3e termijn. Eindigend op 17-06-2023

 

Prof.Dr. L. Kester

Liesbeth Kester WTR SURF
 • Hoogleraar Onderwijswetenschappen bij de Universiteit Utrecht.
 • Specialisme: Instructie ontwerp van e-learning, blended learning, game-based learning, multimedia leren, gepersonaliseerd leren en zelfregulerend leren.
 • Benoemd voor een 1e termijn, eindigend 17-06-2023

Dr. M. Kleppe

WTR-lid Martijn Kleppe
 • Hoofd Onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek.
 • Specialisme: Digitale onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen, digitaal erfgoed, ontsluiting digitale archieven m.b.v. AI.
 • Benoemd voor een 1e termijn, eindigend 17-06-2023

Prof.Mr. A.R. Lodder

WTR-lid Arno Lodder
 • Hoogleraar Internet Governance and Regulation
 • Specialisme: recht en internet, zoals privacy, beveiliging, aansprakelijkheid, contracteren, vrijheid van meningsuiting, cybercriminaliteit; en fenomenen gerelateerd aan algoritmen, sociale media, cyberwar, slimme apparaten en apps
 • Benoemd voor een 1e termijn, eindigend 17-06-2023

Prof.dr. P.R. Luijten

Peter Luijten
 • Hoogleraar Functional Medical Imaging aan het UMC Utrecht en directeur van het UMC Utrecht Center for Image Sciences, Chief Scientific Officer van het Center for Translational Molecular Medicine.
 • Benoemd voor een 1e termijn. Eindigend op 13-06-2022

Prof. dr. ir. H.J. Sips

H.J. Sips
 • Hoogleraar (voorheen voorzitter, emeritus) in Gedistribueerde Systemen, Faculteit Mathematics and Computer Science, Delft University of Technology.
 • Specialisme: Parallelle computerarchitecturen, parallel programmeren, mobiele computing en gedistribueerde systemen.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 31-12-2020

Prof. dr. E.A. Valentijn

E.A. Valentijn
 • Bijzonder hoogleraar Astronomische Informatietechnologie, Rijksuniversiteit Groningen, hoofd van OmegaCEN, coördinator Target.
 • Specialisme: (Big)datamanagement, informatietechnologie en publiek-private samenwerking voor onder meer gezondheidszorg, digitaal erfgoed en zoektechnologie.
 • Benoemd voor een 2e termijn. Eindigend op 06-12-2021