Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Op deze pagina vind je de projecten die hebben deelgenomen aan de pijler open leermaterialen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Gedrag en Maatschappij

Laat je inspireren door de projecten in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, pijler Open leermaterialen. Hieronder vind je de projecten in de categorie Gedrag en Maatschappij.

Database Driven E-Learning (DaDEL)

Projecten geesteswetenschappen

Studenten binnen het universitair theologisch onderwijs moeten klassiek Hebreeuws en Grieks leren om bronnen op wetenschappelijke wijze te bestuderen. De traditionele onderwijsmethoden met behulp van voorbeeldschema’s (paradigma’s) kennen veel praktische bezwaren en zijn niet effectief.

Lees meer

Naar stevige verduurzaming onderzoeksonderwijs Vaktherapie

mannen met laptop

Dit project is opgezet omdat de 5 bacheloropleidingen Vaktherapie samen een visie willen ontwikkelen voor het onderzoeksonderwijs binnen Vaktherapie. Ze willen onderwijsmateriaal open delen, hergebruiken en vernieuwen.

Lees meer