Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Op deze pagina vind je de projecten die hebben deelgenomen aan de pijler open leermaterialen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Onderwijs en Opvoeding

Laat je inspireren door de projecten in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, pijler Open leermaterialen. Hieronder vind je de projecten in de categorie Exact en Informatica.

Orde in de Virtual Reality kleuterklas

Man met VR-bril met wijsvinger uitgestoken

Klassenmanagement in kleuterklassen is één van de grote uitdagingen voor beginnende leerkrachten. Daarom is het van groot belang om in de opleiding realistische leersituaties te creëren waar studenten kunnen oefenen met klassenmanagement.

Lees meer

Show & Share Collectie verbeeldingen en prototypes

Een maquette van windmolens

Dit project is bedoeld om een dimensie toe te voegen aan design thinking door studenten en docenten te voorzien van inspirerende voorbeelden om ideeën te verbeelden. Daarbij gaat het om uiteenlopende vormen van expressie zoals schetsen, films, maquettes en prototypen.

Lees meer

Kennisbasis lerarenopleiding basisonderwijs

Student - fotograaf Kees Rutten

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een landelijke generieke kennisbasis voor de 27 lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland. Die kennisbasis maakt het mogelijk de beschikbare open leermaterialen te delen, (her)gebruiken, co-creëren en ontsluiten. In eerste instantie gaat het om leermaterialen voor het domein Generiek. 

Lees meer