Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Op deze pagina vind je de projecten die hebben deelgenomen aan de pijler open leermaterialen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Projecten Gezondheid

Laat je inspireren door de projecten in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, pijler Open leermaterialen. Hieronder vind je de projecten in de categorie Gezondheid.

Open anatomisch 3D-model in het onderwijs

Marja Versantvoort met demonstratiepop

3D-modellen van de menselijke anatomie helpen studenten het menselijk lichaam te begrijpen. Commerciële 3D-pakketten zijn extreem duur en daardoor niet toegankelijk voor opleidingen. Wereldwijd is er slechts één 3D-model onder een open (Creative Commons) licentie.

Lees meer

TOF-project (Toetsing Opleidingen Fysiotherapie)

vrouw legt wat uit voor haar collega's

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een landelijke voortgangstoets fysiotherapie (LVTF). Zo’n toets is belangrijk om student en docent inzicht te geven in de ontwikkeling van de student en deze voor te bereiden op het afsluitend examen. Kennisdeling en samenwerking tussen de vijf samenwerkende opleidingen staat daarbij centraal.

Lees meer .

ZieZO: Zinvol meten in de zorgpraktijk

acta

Zorgprofessionals moeten in staat zijn om meetinstrumenten doelgericht te selecteren, zinvol te gebruiken en de uitkomsten ervan adequaat te interpreteren. Verschillende hogescholen met zorgopleidingen hebben de behoefte om de opleiding van zorgprofessionals op dit punt te verbeteren door leermaterialen te delen. Dit project wil een open collectie met digitale leermiddelen opzetten gericht op zinvol meten in de zorgpraktijk.

Lees meer

Samenwerkende Open Leermaterialen Geneeskunde (SOLGEN)

Geneeskunde

Gratis online leermaterialen maken het voor studenten eenvoudiger om te leren, uit te wisselen, te delen en snel bij de juiste informatie te komen. Dan moeten die leermaterialen wel van voldoende kwaliteit zijn. In dit project willen de twee Amsterdamse universiteiten het open leermateriaal binnen de opleiding Geneeskunde verzamelen en verbeteren. Het doel is om toegankelijkheid van betrouwbare informatie in de geneeskunde te bewerkstelligen.

Lees meer

Doorontwikkeling didactisch elektronisch patiëntendossier

Dokter met reageerbuis voert een expiriment uit

Studenten in het hoger onderwijs gezondheidszorg moeten tijdens hun opleiding al leren werken met het Electronisch Patientendossier (EPD), zodat ze dat later in hun werkpraktijk ook goed kunnen. Dat lukt niet met het ‘normale’ EPD. Daarom moet er een apart didactisch EPD komen, dat zowel de zorgprocessen als de didactische processen laat samenkomen.

Lees meer

Didactische doorontwikkeling video-based SCT voor klinisch redeneren

Het aanleren van klinisch redeneren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding Verpleegkunde. Een combinatie van de Script Concordance Test (SCT) en videobeelden moet studenten verpleegkunde op een veilige, maar realistische manier voorbereiden op de complexe situaties die ze in hun beroepspraktijk tegenkomen. 

Lees meer 

Samen hbo-verpleegkunde

medische projecten

Het project Samen hbo Verpleegkunde is gericht op het delen en hergebruiken van open leermaterialen op het gebied van verpleegkunde.  Voorafgaand aan het project is hier voor 5 samenwerkende instituten al een structuur voor opgezet. Die structuur wordt nu uitgebreid naar alle 17 verpleegkunde-opleidingen in Nederland.

Lees meer

 

Open Anatomie Leermaterialen

Het doel van dit project is om een ruime collectie kwalitatieve anatomische beeld- en leermaterialen op AnatomyTOOL (TOOL) te ontsluiten en deze materialen in het onderwijs in te zetten. Daarnaast stimuleert het project via voorlichting het gebruik van deze leermaterialen.

Lees meer