Projecten Leermaterialen delen en hergebruiken

Leermaterialen delen en hergebruiken biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Op deze pagina vind je de projecten die hebben deelgenomen aan de pijler open leermaterialen.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Techniek

Laat je inspireren door de projecten in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, pijler Open leermaterialen. Hieronder vind je de projecten in de categorie Techniek.

Hydrologisch Modelleren met eWaterCycle

Olie in water

Studenten die de waterkringloop bestuderen, hebben veel baat bij hydrologische modellen. Docenten van de betrokken universiteiten willen graag dat zij toegang hebben tot hydrologische modellen en datasets van collega-instellingen. Dit project is erop gericht dat mogelijk te maken door gebruik te maken van het platform eWaterCycle.

Lees meer

Open source-materialen en ondersteuning van open wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeker die twee buisjes met gekleurde vloeistof omhoog houdt in lab

Dit project is erop gericht het lab-onderwijs (practica) in natuurwetenschappelijk georiënteerde opleidingen te verbeteren door open onderzoeksmethoden een grotere plaats te geven. Daartoe worden best practices op dit gebied verzameld, aangepast, geadopteerd, getest en geëvalueerd.

Lees meer

Ethics Education for Engineers

Open leermaterialen

Met het project Ethics Education for Engineers willen de instellingen zo'n 60 ethische CBEs publiceren, zodat docenten van de 4 instellingen (en daarbuiten) de cases kunnen (her)gebruiken in ethiekonderwijs aan studenten van ingenieursopleidingen.

Lees meer

Urban Resilience

Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

In dit project werken de vier Technische Universiteiten samen om OER (Open Educational Resources) te gaan gebruiken in hun project over Urban Resilience in Delta Regions.

Lees meer