Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelde in 2022 voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Projecten uit de stimuleringsregeling

Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die hebben deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Doe inspiratie op en gebruik de ontwikkelde materialen, kennis en ervaring van jouw onderwijscollega's.

Projecten uit de pijler online onderwijs

In de pijler online onderwijs hebben we deelnemers uitgenodigd om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het doel van deze pijler is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen met online onderwijs. In de afgelopen jaren is op verschillende hogescholen en universiteiten ervaring op gedaanin het zinvol en effectief inzetten van technieken en tools.

Bekijk de projecten voor online onderwijs.

Projecten uit de pijler open leermaterialen

In de pijler open leermaterialen worden deelnemers uitgenodigd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity. De pijler open leermaterialen heeft als doel om het  hergebruik van open leermaterialen te stimuleren. Er zijn al vele kwalitatief goede materialen beschikbaar, daar kun je slim gebruik van maken. Zo gebruik je je tijd efficiĆ«nter en hebben studenten toegang tot een grote diverse collectie aan digitale open leermaterialen. Werk je samen met andere docenten in een vakcommunity, dan verhoog je samen de kwaliteit van de open leermaterialen: vakdocenten van verschillende instellingen kunnen de kwaliteit van bestaand materiaal goed beoordelen, en gezamenlijk een relevante collectie samenstellen, onderhouden en inzetten in het onderwijs.

Bekijk de projecten voor het delen en hergebruiken van open leermaterialen.

Projecten open en online onderwijs in 2015 - 2017

Op deze pagina vind je een  overzicht van projecten die aan deze stimuleringsregeling hebben deelgenomen in 2015-2017. De projecten waren in deze periode vooral gericht op het ontwikkelen van online leermaterialen, cursussen en lespakketten.