Starten met edubadges

Wil je binnen je mbo-, hbo- of wo-instelling starten met het uitreiken van edubadges aan studenten? De eerste stap is het aansluiten van je instelling op het edubadges-platform. Daarna kun je edubadges gaan gebruiken.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 2: bepaal je edubadge-typen

Bepaal eerst welk type en voor welk doel je edubadges binnen je instelling wilt uitreiken. De infrastructuur van SURF ondersteunt edubadges uitgegeven in het formele onderwijs en daarbuiten. Edubadges kan je gebruiken voor verschillende doelen, bijvoorbeeld het flexibiliseren van het onderwijs.

Er zijn drie verschillende typen edubadges:

 • Edubadge voor digitaal onderwijs: een digitaal certificaat van een erkende opleiding.
 • Microcredential: een digitaal certificaat van een korte onderwijseenheid (zoals een minor of module) met een landelijk of internationaal erkend kwaliteitskader dat het niveau en de leeruitkomsten van de onderwijseenheid beschrijft.
 • Certificaat voor extra-curriculaire activiteiten: een digitaal certificaat voor activiteiten of cursussen buiten het reguliere onderwijsaanbod, waaraan geen studiepunten of formele waardering wordt toegekend.

Binnen het edubadges-platform kun je alle bovengenoemde typen uitreiken. Je kunt ook starten met één type edubadge en op een later moment andere typen toevoegen. 

Verschillende AVG-grondslagen mogelijk per type edubadge

Houd er rekening mee dat het wellicht wenselijk is om andere AVG-grondslagen te hanteren per type edubadge en dat er dus verschillende privacyteksten beschikbaar moeten zijn in het platform. Dit wordt bij het eerste gebruik van het edubadgesplatform afgestemd met de verantwoordelijke FG en/of privacy- en securitymedewerker van de instelling en de dienst edubadges. 

Een aantal voorbeeldtoepassingen waarvoor op dit moment digitale certificaten via de dienst edubadges worden uitgereikt:
 • voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld internationale studenten, 
 • in een ‘plus-programma’, bijvoorbeeld excellentie-onderwijs, 
 • om binnen een regulier programma een leerpad duidelijk te maken, bijvoorbeeld door basic en advanced badges te definiëren die elkaar opvolgen, 
 • in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld het vak Informatievaardigheden, 
 • in een bepaald extracurriculair traject, bijvoorbeeld lidmaatschap studentenraad, 
 • voor het behalen van een bepaald entry-level, bijvoorbeeld om bepaalde apparatuur te mogen bedienen, 
 • in een instellingsoverstijgend raamwerk, bijvoorbeeld 21st Century Skills, 
 • voor staf, bijvoorbeeld in het professionaliseringsprogramma, 
 • een certificaat voor professionals uitgereikt binnen het kader van de Npuls hogeronderwijspilot ‘doorbouwen aan Microcredentials’ en of de Npuls mbo pilot ‘microcredentials’; op deze digitale certificaten is het nationaal afgesproken kwaliteitskader van toepassing. 

Meer informatie over toepassingen vind je in de  Geleerde lessen van de pilot edubadges.