Starten met edubadges

Wil je binnen je mbo-, hbo- of wo-instelling starten met het uitreiken van edubadges aan studenten? De eerste stap is het aansluiten van je instelling op het edubadges-platform. Daarna kun je edubadges gaan gebruiken.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 4: structureer je edubadge-activiteiten

Structureer al je edubadge-activiteiten op een overzichtelijke manier en wijs per edubadge een verantwoordelijke aan.

De dienst edubadges van SURF ondersteunt je bij:

  • het (fijnmazig) clusteren van badgeclasses op het platform, op basis van eigen wensen en rollen. Wil je je gewenste clustering toetsen bij de dienst? Neem direct contact op voor het maken van een afspraak.
  • het toekennen van rechten die passen bij je organisatiestructuur. Dit kan op vier niveau’s.
  • het verkrijgen van inzicht in de edubadges-activiteiten binnen je instelling met behulp van de rapportagetool ‘Inzicht’.

Rollen en rechten

Per edubadge-cluster bepaal je welke rollen en rechten je toekent. Zo kun je beslissen dat het aanmaken van badgeclasses en het uitreiken van edubadges door verschillende personen gedaan worden. Ook kun je ervoor kiezen om docenten alleen het recht te geven om een edubadge uit te reiken en niet om nieuwe badgeclasses aan te maken.

De edubadge-instellingsadmin beoordeelt periodiek of personen binnen je instelling de juiste rol en rechten hebben.

Edubadge-waarde in de toekomst 

Reik je edubadges uit binnen een pilot of experimentele setting, zorg er dan voor dat de edubadges ook in de toekomst hun waarde behouden.

Houd hierbij rekening met het volgende:

  • Als de badge eenmaal is uitgegeven kun je deze niet meer wijzigen; je kunt deze alleen nog ‘revoken’ (intrekken).
  • De issuer en de badgeclass velden die zichtbaar zijn voor de ontvanger en raadpleger kunnen niet veranderd worden.
  • De issuer blijft dus altijd bestaan.
  • De badgeclass blijft dus ook altijd bestaan voor de ontvanger ervan. Je kunt als instelling wel besluiten de badgeclass niet meer uit te reiken en deze te archiveren.
  • De issuergroup en instellingsmetadata kunnen altijd aangepast worden.