Starten met edubadges

Wil je binnen je mbo-, hbo- of wo-instelling starten met het uitreiken van edubadges aan studenten? De eerste stap is het aansluiten van je instelling op het edubadges-platform. Daarna kun je edubadges gaan gebruiken.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Tutorials en begrippen edubadges

Met de onderstaande (Engelstalige) tutorials kunnen alle verschillende doelgroepen aan de slag met edubadges. Ook vind je hier een begrippenlijst.

Begrippenlijst edubagdes

De volgende begrippen zijn relevant als je met het uitgeven van digitale certificaten met de dienst edubadges aan de slag gaat:  

 • Er worden drie rollen onderscheiden

  1. Uitgever van de edubadge – hiermee wordt de uitgevende instelling bedoeld (‘issuer’) 

  2. Ontvanger van de edubadge – hiermee wordt de ‘lerende’ bedoeld 

  3. Raadpleger van de edubadge – dit is bijvoorbeeld de werkgever of een andere instelling dan de uitgevende die de edubadge verifieert. 

 • Instelling: de instelling die de edubadges uitgeeft. 
   
 • Issuer group: dit kan een onderverdeling of subcategorie zijn en bevat een clustering van verschillende issuers. In het edubadges-platform worden issuer groups onder de uitgevende instelling geclustered.  
   
 • Issuer: het organisatie-onderdeel van de instelling dat de edubadge uitgeeft. In het edubadges-platform worden issuers onder issuer groups geclustered. 
   
 • Badge class: de beschrijving van de te behalen badge, gemaakt door de issuer. De badge class is een template waarin de issuer beschrijft wat de badge behelst; denk hierbij aan de naam van de cursus, opleiding of vaardigheid, de beoordelingscriteria (waaraan moet de student voldoen om de badge te ontvangen?), informatie over de issuer, de waarde van de badge en eventueel standaarden of afspraken waaraan de badge is gerelateerd (bijvoorbeeld het aantal ECTS-credits die ermee behaald kunnen worden). 
   
 • Edubadge: een digitaal certificaat dat door een Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling uitgereikt is aan een specifieke persoon ( student of medewerker) om te bevestigen dat bepaalde kennis of vaardigheden aantoonbaar zijn verworven. Via het edubadges-platform van SURF worden edubadges uitgegeven voor zowel geaccrediteerd onderwijs als extra-curriculaire activiteiten. 
   
 • Edubadges backpack: De backpack is de plek voor lerenden om edubadges te ontvangen en verzamelen. Vanuit de backpack kunnen edubadges gedeeld worden met anderen. 
   
 • Edubadges catalogus: De catalogus binnen de dienst edubadges toont alle badge classes van alle instellingen die edubadges gebruiken. 
   
 • Uitgifte van edubadges kan op 2 manieren: 
 1. Op aanvraag van de lerende; de docent stuurt een link naar de lerende waarmee de badge aangevraagd kan worden. Dit noemen we ook wel ‘op aanvraag of via enrollment/inschrijving’.  
 2. Op initiatief van de docent; deze geeft in het systeem aan dat zijn/haar lerenden de edubadge verdienen. De lerenden ontvangen een bevestigingsemail. Dit noemen we ‘direct award’. Bij deze manier speelt het claimen en de claimrate een rol: 
   
 • Claimen: de lerende ‘claimt’ zijn edubadges; e lerende accepteert zijn of haar edubadges door vanuit de ontvangen bevestigingsmail de edubadge in zijn/haar backpack te plaatsen. 
   
 • Claimrate: het percentage lerenden dat edubadges heeft geclaimd. Dit zegt iets over de waarde die lerenden aan de badge toekennen. Bij een 100% claimrate is het duidelijk dat de lerenden de edubadge graag willen hebben.  
   
 • EduID: Het edubadges-platform maakt gebruik van eduID. Het is een identiteit die de lerende een leven lang kan gebruiken voor onderwijszaken. Je koppelt je eduID aan je instelling (voor de periode dat je daar studeert). Via de koppeling met je instelling wordt je naam opgehaald. Hierdoor weten we zeker dat de edubadge bij de juiste persoon hoort. Daarnaast kan de instelling alleen edubadges in een backpack plaatsen als de lerende gekoppeld is.  
  • Via de eduID portal (mijn.eduid.nl) kan het eduID beheerd worden; d.w.z. je kunt hier je eduID bekijken, je e-mailadres wijzigen en zien welk (instellings-)account je gekoppeld hebt. 
Tutorials voor studenten
Tutorials voor raadplegers (bijvoorbeeld werkgevers)

Of check de edubadgeswiki voor al het instructiemateriaal:

https://wiki.surfnet.nl/display/Edubadges/edubadges