Starten met edubadges

Wil je binnen je mbo-, hbo- of wo-instelling starten met het uitreiken van edubadges aan studenten? De eerste stap is het aansluiten van je instelling op het edubadges-platform. Daarna kun je edubadges gaan gebruiken.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 3: betrek de juiste collega’s

Voor het uitreiken van edubadges heb je ondersteuning nodig van verschillende collega’s en afdelingen. Betrek hen tijdig bij het ontwikkelen en vormgeven van de edubadges en de inrichting van het edubadges-platform.

Denk hierbij aan de:

  • edubadges-instellingsadmin (zie onder aan de pagina)
  • projectleider,
  • (marketing- en) communicatieadviseur voor het ontwikkelen van een visual en de communicatie met de lerenden,
  • onderwijskundige expert voor het beschrijven van de criteria voor het toekennen van een edubadge. Betrek eventueel de examencommissie als het formeel onderwijs betreft waar ECTS aan gekoppeld zijn,
  • informatiemanager voor ondersteuning van inrichtingsvragen, het koppelen van systemen en het beleggen van beheer op termijn.

Tips:

  • Zorg voor een duidelijke edubadges-landingspagina op de website van je instelling, waarop je uitlegt wat edubadges zijn, wat studenten en professionals ermee kunnen en waar ze meer informatie over de verschillende edubadges kunnen vinden.
  • Denk er ook aan dat de visual voldoet aan de huisstijl van je instelling en consistent is met andere edubadges-initiatieven van je instelling.

Bekijk de edubadge-catalogus voor voorbeelden van edubadges en hoe andere instellingen ze op het platform hebben ingericht.