Starten met edubadges

Wil je binnen je mbo-, hbo- of wo-instelling starten met het uitreiken van edubadges aan studenten? De eerste stap is het aansluiten van je instelling op het edubadges-platform. Daarna kun je edubadges gaan gebruiken.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 6: succesfactoren

Zorg ervoor dat je lerenden betrekt en begeleid bij het starten met edubadges.

Beheren van edubadges door de lerenden 

Vanuit de edubadges-backpack kan de lerende edubadges beheren. Standaard staat de edubadge op ‘privé’, dit wil zeggen dat de gegevens niet publiekelijk toegankelijk zijn. De lerende kan de edubadge op ‘publiek’ zetten en kan de edubadge dan delen via social media en/of e-mail. 

Succesfactor: Wat kunnen studenten met edubadges? Vertel het! 

Wat kan de student doen met de edubadge die hij of zij heeft ontvangen? Denk bijvoorbeeld aan het profileren richting toekomstige werkgevers, of aan het aantonen van bestaande kennis en vaardigheid bij de overstap naar een vervolgopleiding.  

Succesfactor: maak samen met de lerenden de backpack aan! 

Het is cruciaal dat je studenten en professionals aan wie je edubadges wilt uitreiken, vertelt wat edubadges zijn, wat zij ermee kunnen, waarvoor je ze uitreikt en hoe dat praktisch in zijn werk gaat.  

De backpack activeren en het juist koppelen van de instelling zijn cruciale stappen bij het ontvangen van de eerste edubadge voor een lerende. Doe dit vooral klassikaal of begeleid de lerende individueel hiermee. 

Tip: maak vooral geen eigen handleiding, scheelt veel werk en je voorkomt foutieve instructie! 

Succesfactor: zorg voor een edubadge met duidelijke meerwaarde voor de lerende!
Voorwaarde voor een succesvol digitaal certificaat is dat de doelgroep een duidelijke meerwaarde ziet in het gebruiken ervan en het dus belangrijk vindt om een digitaal certificaat te ontvangen. Houd bij het ontwikkelen de volgende vragen in gedachten: 'hoe past deze edubadge in het geheel van de leerervaring van de lerende?' en 'welke plek heeft dit certificaat in het onderwijs en wat kan de lerende ermee?'.

Succesfactor: beheer!  

Kijk regelmatig of er nog openstaande aanvragen zijn of niet-geclaimde direct awards. 

  • Zijn er openstaande aanvragen? Vraag altijd na waardoor dit komt. 
  • Zijn er niet-geclaimde direct awards? Kijk wat er aan de hand is en/of stuur een reminder. Neem eventueel contact op.  

Succesfactor: check de belangrijke indicatoren voor meerwaarde badge voor de instelling 

Bekijk regelmatig de claimrate per badge class in het tabblad ‘Inzicht’: deze geeft de mate weer waarin lerenden hun uitgereikte edubadge ‘claimen’ (is actief aan hun backpack toevoegen) oftewel belangrijk vinden. De docent heeft ook de mogelijkheid om een reminder te sturen naar de lerende (vanuit de tab ongeclaimde edubadges).  

Check regelmatig het aantal ‘publiek gemaakte edubadges’ door de lerenden via het tabblad Inzicht: dit toont in hoeverre lerenden de intentie hebben om hun verworven edubadge publiekelijk te gebruiken (bijvoorbeeld door deze toe te voegen op LinkedIn of te delen met werkgevers). 

Trek lering uit deze percentages, noteer lessons learned en onderneem actie. Gaat het om een badge die studenten niet interessant genoeg vinden? Koppel dit vooral binnen je instelling terug naar de desbetreffende personen.