Starten met edubadges

Wil je aan de slag met edubadges in jouw onderwijscontext? Heb je al een concreet idee voor edubadges binnen een vak, faculteit, vakgroep of instellingsbreed? Dit stappenplan is bedoeld voor medewerkers van mbo-, hbo- of wo-instellingen die graag willen starten met het uitreiken van edubadges aan studenten.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 3. Bepalen wie je nodig hebt

Bij het uitgeven van edubadges zijn meerdere mensen betrokken. Wie heb je nodig om het edubadges-platform in te richten en van start te kunnen?

Communicatieadviseur

Betrek tijdig een communicatieadviseur, voor:

  • het ontwikkelen van een visual, een afbeelding voor de edubadge
  • het bepalen van de communicatie-inhoud en -momenten richting de studenten.

Visual van edubadge

Voor het ontwikkelen van een visual, de afbeelding die bij de edubadge hoort, heb je de marketing- en communicatieafdeling nodig. De visual moet voldoen aan de huisstijl van je instelling, want je instelling kan edubadges gebruiken om zich te profileren. Daarnaast moet de edubadge-visual consistent zijn met andere edubadges-initiatieven uit je instelling. Je wilt voorkomen dat er allerlei verschillende edubadges worden uitgereikt. Bedenk goed wat je in de visual wilt laten zien, dit kan alleen de allerbelangrijkste informatie zijn. Zie pagina 8 van Geleerde lessen pilot edubadges (pdf) voor meer uitleg en voorbeelden van visuals voor edubadges.

Communicatie studenten

Stem met de communicatieadviseur af hoe je de studenten het beste kunt informeren over de edubadges en hoe de edubadges passen binnen het onderwijs.

Wij adviseren om een landingspagina op de instellingswebsite in te richten die uitlegt wat edubadges zijn en wat studenten hiermee kunnen, en waar alle edubadge-initiatieven van de instelling worden toegelicht. Zie bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam.

Onderwijskundige expertise

Bij het inrichten van je badge class heb je onderwijskundige expertise nodig, want je beschrijft onder andere de criteria die als basis dienen voor het toekennen van een edubadge. In de metadatavelden van de edubadge omschrijf je bijvoorbeeld leeruitkomsten en geef je eventueel studiebelastingsuren aan. Mogelijk moet je afstemmen met de examencommissie, als het een edubadge voor formeel onderwijs betreft waar ECTS aan gekoppeld zijn. Stem metadata velden van je badge class(es) af met de benodigde experts. Bedenk hoe je de gevraagde metadatavelden wilt invullen, dit kan je eventueel eerst voorbereiden in een Word-document. Je kunt hiervoor dit template (pdf) gebruiken.

Zie ook de 3 voorbeelddocumenten met metadata van badge classes:

Docent of andere betrokken collega

Nadat de docent rechten heeft gekregen om edubadges uit te reiken, maak je een gezamenlijke start. Doorloop samen de volgende stap en check of alles duidelijk is. Bekijk deze tutorials voor meer uitleg.

Je bent klaar voor de volgende stap als je antwoord hebt op de volgende vragen:

  • Wie gaat wanneer edubadges uitreiken en op basis van welke criteria?
  • Wie heb je nodig om dit in detail in te richten?