Starten met edubadges

Wil je aan de slag met edubadges in jouw onderwijscontext? Heb je al een concreet idee voor edubadges binnen een vak, faculteit, vakgroep of instellingsbreed? Dit stappenplan is bedoeld voor medewerkers van mbo-, hbo- of wo-instellingen die graag willen starten met het uitreiken van edubadges aan studenten.

Twee studenten in een open hal met een laptop

Stap 4. edubadges-platform inrichten

Je bent nu klaar om de edubadges concreet te maken. Hoe richt je het edubadges-platform in zodat je van start kunt met het uitgeven van edubadges? Volg stapsgewijs onderstaande instructies.

Nieuwe issuer aanmaken

kasten met computers

Ga naar het edubadges-platform. Na inloggen maak je onder de instelling en de issuer group een nieuwe issuer aan, bijvoorbeeld ‘vakgroep Psychologie’. Bekijk hiervoor de tutorial Nieuwe issuer groups en issuers aanmaken.

Let op: je kunt alleen een nieuwe issuer aanmaken als je de juiste rollen en rechten hiervoor hebt, zie stap 3. Bepalen wie je nodig hebt.

Een badge class aanmaken

In de voorgaande stap heb je met onderwijskundige experts de metadatavelden van je edubadges afgestemd. Je kunt nu in het edubadges-platform een nieuwe badge class aanmaken. Een goede badge class is consistent met andere edubadges van je instelling, zodat deze past in het grotere framework van edubadges. Houd er rekening mee dat een badge class voor langere tijd houdbaar moet zijn. Bekijk ook de tutorial Badge class aanmaken.

Uitreik opties:

  • Uitreiking via inschrijving 
  • Uitreiken via Direct Award

Toelichting: er zijn twee manieren om edubadges uit te reiken. Afhankelijk van welke keuze je maakt moet je de studenten informeren. Je kan in de badge class aangeven als je maar via 1 van de twee mogelijkheden wilt uitreiken. Lees hier meer.

Velden invullen

Loop in het platform de verplichte en optionele velden door en bepaal, eventueel in overleg met collega’s, de inhoud hiervan. Let op: de metadata die je invult, zullen integraal deel uitmaken van de edubadge en kunnen niet meer veranderd worden zodra de edubadge is uitgereikt. Bij het verifieren van de edubadge door een externe partij of een instelling zijn deze velden dus zichtbaar. Bij het invullen van de metadata lees je per veld wat je precies moet invullen.

Zie ook de 3 voorbeelddocumenten met metadata van badge classes:

Visual van edubadge uploaden

Bij het maken van de badge class hoort ook het uploaden van de visual. De afbeelding moet een .png-bestand zijn, groter dan 90 bij 90 pixels, maar niet groter dan 256 kB.

Badge class testen

Na het inrichten van de badge class is het belangrijk om te testen, want als er eenmaal edubadges van een bepaalde badge class zijn uitgereikt, kan de badge class niet meer gewijzigd worden. Je kunt een test-badge-class aanmaken, een test-edubadge uitreiken en daarna de badge class bijwerken of verwijderen.

Rechten uitdelen

Bij het management-tabblad van de badge class geef je aan wie er gerechtigd is edubadges van deze badge class uit te reiken. Koppel dus eventueel docenten of andere collega’s aan de badge class en check bij hen of dit goed gaat. Bekijk de tutorial Nieuwe gebruikers uitnodigen en rechten toekennen om dit te doen.

Je kunt ook rechten intrekken. Zie daarvoor de tutorial Edit-rechten intrekken.

Systeemtraining

Wil je (een groep) collega’s wegwijs maken in het platform? Dat kan via onze systeemtraining. Vraag deze aan via support@edubadges.nl. We doorlopen gezamenlijk het platform en alle functionaliteiten.

Je bent klaar voor de volgende stap als je:

  • een issuer en een eerste badge class hebt ingericht en
  • alles gereed is om de edubadges uit te reiken aan je studenten