Prioriteiten en strategie

Prioriteiten bepalen in de coöperatie

De leden van SURF zijn nauw betrokken bij de strategische koers van de coöperatie. Leden stellen per sector zelf hun prioriteiten op. Op basis van deze sectorprioriteiten en de prioriteiten van SURF zelf bepalen we de koers van de coöperatie.

Elke sector bepaalt zelf op welke manier hij prioriteiten opstelt en wie daarin het voortouw neemt. SURF ondersteunt hierin, al dan niet samen met de koepelorganisatie van de betreffende sector.

De prioriteiten van een sector komen tot stand in samenwerking met:

  • Bestuurders van alle instellingen van de sector, ook van instellingen die niet in de ledenraad vertegenwoordigd zijn. En dat zijn zowel bestuurders met een portefeuille bedrijfsvoering als die met een portefeuille onderzoek en/of onderwijs.
  • De Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC’s). Elke sector heeft voor elke lid-instelling 1 CSC.
  • Vertegenwoordigers van de sectoren met als aandachtsgebied onderzoek en onderwijs.

Andere betrokken partijen kunnen bijvoorbeeld vertegenwoordigers van nationale onderzoekscommunity's zijn die niet verbonden zijn aan een sector en bestaande samenwerkingsverbanden als saMBO-ict (mbo) en AcZie (umc’s). Natuurlijk kan een sector ook inhoudelijke experts betrekken bij het opstellen van prioriteiten.

Het komt soms voor dat een sector prioriteiten heeft die niet door andere sectoren gedeeld worden. In dat geval kan een sector deze prioriteiten met eigen financiering binnen de coöperatie uitvoeren. Voorwaarde is dat de ledenraad hiermee akkoord is.

Doorlopend in gesprek over strategie

Sinds 2020 zijn we doorlopend met onze leden in gesprek over de strategie die we samen voeren. Voorheen organiseerden we eens in de 4 jaar overleg over de meerjarige strategie. Nu organiseert de raad van bestuur van SURF hiervoor regelmatig inhoudelijke activiteiten voor bestuurders en CSC’s uit alle sectoren. Onderwerpen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van digitalisering van onderwijs en onderzoek. Voor deze activiteiten nodigen wij alle bestuurders van lid-instellingen uit. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de leden dat de besturen van hun instellingen goed vertegenwoordigd zijn.

Research+

De leden van SURF zijn in de ledenraad verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc, research en overige leden. Voor het opstellen van de plannen trekken research en overige leden samen op als de afdeling research+. Hoewel we spreken over sectoren en sectorprioriteiten, vormt research+ formeel geen sector.