COMIT

In COMIT overleggen IT-managers van hbo-instellingen om zichzelf te professionaliseren en ervaring uit te wisselen. SURF ondersteunt de COMIT en is ook lid. De COMIT adviseert relaties gevraagd en ongevraagd en werkt samen met andere overlegorganen. De COMIT staat open voor nieuwe leden.

Coördinerend overleg managers informatietechnologie

COMIT is het coördinerend overleg managers informatietechnologie: een overleg voor en door IT-managers van hbo-instellingen. Zij zijn binnen een hogeschool op instellingsniveau verantwoordelijk zijn voor informatievoorziening, communicatietechnologie en automatisering op beleid- en uitvoeringsniveau. In COMIT kunnen de leden zich professionaliseren en ervaring uitwisselen. De COMIT-leden vergaderen maximaal 6 keer per jaar.

Doelstellingen COMIT

COMIT heeft meerdere doelstellingen, waaronder:

  • haar leden de mogelijkheid bieden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied ICT en het hoger onderwijs
  • opbouwen van een netwerk van collega's uit het werkveld
  • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan belangrijke relaties op het werkterrein van COMIT 

SURF ondersteunt dit overleg en is daarnaast ook deelnemer aan dit overleg.

Lidmaatschap COMIT

De doelgroep van COMIT bestaat uit functionarissen die binnen een hbo-instelling op instellingsniveau verantwoordelijk zijn voor informatievoorziening, communicatie technologie en automatisering. Elke hogeschool kan een medewerker, die tot de doelgroep behoort, voordragen voor het lidmaatschap. Hogescholen die verschillende functionarissen hebben voor informatie management op beleid- en uitvoeringsniveau, kunnen een tweede lidmaatschap aanvragen. Leden worden voorgedragen door de colleges van bestuur van de hogescholen. Elke deelnemende instelling betaalt per lid een vaste contributie.

Samenwerkingspartners

Samenwerking met andere netwerken kan voor COMIT meerwaarde hebben als daarmee haar doelstellingen beter bereikt kunnen worden. Belangrijke samenwerkingspartners zijn:

  • KAAIWO: een netwerk van medewerkers uit de universiteiten met als kernthema de administratieve automatisering binnen de instelling
  • ROC-i-Partners: de organisatie van informatiemanagers van de roc's

Belangrijke externe relaties voor COMIT zijn:

  • Colleges van bestuur hbo-instellingen
  • Vereniging hogescholen
  • SURF, SURFmarket, SURFnet
  • Leveranciers hard-, soft-, info- en lifeware
  • Buitenlandse zusterorganisaties
Laatste wijziging op 02 nov 2017

Meer informatie