Innovatiezones: met ict-innovatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verhogen

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones. Op deze pagina lees je welke dat zijn en wat de huidige stand van zaken of ambitie is.

Vrouw schrijft op een post-it

Innovatiezone Digitale leermaterialen stimuleren

Door het realiseren van een samenhangend dienstenportfolio voor digitale leermaterialen in 2027, kunnen docenten en studenten op één plek een mix van digitale leermiddelen samenstellen en gebruiken. 

Ambitie

In 2027 beschikt het Nederlandse onderwijs (wo, hbo en mbo) via SURF over een samenhangend dienstenportfolio voor digitale leermaterialen. Daarmee kunnen onze docenten en studenten op één plek een optimale mix van (open én gelicenseerde) digitale leermaterialen samenstellen en gebruiken. De SURF­-leden hebben regie op de prijs en de toegangs­ en gebruiksvoorwaarden van gelicenseerde digitale leermaterialen van uitge­vers. Vakcommunity’s worden gestimuleerd en ondersteund bij collectie­vorming van open leermaterialen. Het dienstenportfolio en de roadmaps bij deze innovatiezone bestaat onder andere uit edusources, NLBron, CopyRIGHT, gezamenlijke inkoop van digitale leermaterialen en het opzet­ten van een landelijk ondersteuningsloket. Er wordt verbinding gemaakt met relevante onderdelen van open access in onderzoek.

De ambitie van deze innovatiezone heeft een grote overlap met de ambities van de transformatiehubs van de Digitaliseringsimpuls. SURF besluit met de stuurgroep van de Digitaliseringsimpuls op welke manier de krachten het beste gebundeld kunnen worden.