Innovatiezones: met ict-innovatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verhogen

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones. Op deze pagina lees je welke dat zijn en wat de huidige stand van zaken of ambitie is.

Vrouw schrijft op een post-it

Innovatiezone Flexibel en efficiënt ingericht onderwijs

Deze innovatiezone richt zich op het realiseren van een basisinfrastructuur in 2027 waardoor je als student flexibel en efficiënt onderwijs kunt volgen. 

Ambitie

Het Nederlandse onderwijs beschikt in 2027 over een basisinfrastructuur die het makkelijk maakt om onderwijsinformatie uit te wisselen. Omdat universiteiten, hogescholen en mbo-­instellingen onderwijsdata volgens dezelfde standaarden vastleggen, kunnen zij flexibiliteit in hun curriculum vormgeven, en kunnen ze mobiliteit van studenten gemakkelijk facilite­ren. De onderdelen van de basis infrastructuur en daarmee de roadmaps bestaan onder andere uit afspraken over standaarden (OOAPI of ‘open onderwijs applicatie programma interface’) en architectuur, en het ontwikkelen van diensten rondom informatie­uitwisseling zoals een OOAPI-­gateway, een eduID voor identificatie van studenten en het opzetten van een infrastructuur voor microcredentials (deelcertificering).

De ambitie van deze innovatiezone heeft een grote overlap met de ambities van de transformatiehubs van de Digitaliseringsimpuls. SURF besluit met de stuurgroep van de Digitaliseringsimpuls op welke manier de krachten het beste gebundeld kunnen worden.