Innovatiezones: met ict-innovatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verhogen

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones. Op deze pagina lees je welke dat zijn en wat de huidige stand van zaken of ambitie is.

Vrouw schrijft op een post-it

Innovatiezone Optimaal gebruikmaken van infrastructuren

Jezelf in 2027 als onderzoeker zonder zorgen richten op je onderzoek en daarbij effectief gebruik kunnen maken van voorzieningen en expertises, dat is waar deze innovatiezone zich op richt. 

Ambitie

Alle onderzoekers kunnen zich in 2027 zonder zorgen richten op hun onderzoek en daarbij effectief gebruik maken van de beschikbare voorzieningen en expertise in de digitale infrastructuur. In SURF-­verband realiseren we een versterkte aansluiting van lokale, nationale en internationale infrastructuren en richten we ons op het verhogen van efficiency en prestaties van applicaties, bijvoorbeeld door toepassing van AI. Ook ondersteunen we de kennisdeling en innovatie die daarvoor nodig is. We zetten experimentele omgevingen op, waarin we samen met onder­zoekers de nieuwste technologieën optimaliseren, zoals AI en quantum, of state of the art infrastructuren voor onderzoeksapplicaties. Zo kunnen onderzoekers de grenzen van hun onderzoek verleggen.

Kennisdeling vindt plaats samen met de domeinexpertise van onderzoekscommunity’s en Digital Competence Centres (DCC’s). Via structurele samenwerking met discipline­specifieke initiatieven zorgen we dat diensten en expertise in infrastructuren blijven aan sluiten bij de toekomstige behoeftes van onderzoek. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van investeringen door instellingen en in de landelijke digitale infrastructuur. Onderdeel daarvan is dat we gezamenlijk regie voeren op investeringen op institutioneel en (inter)nationaal niveau. Zo benutten we de beperkte publieke middelen optimaal voor de ondersteuning van inter­nationaal toonaangevend onderzoek.

Roadmaps

Roadmaps bij deze innovatiezone zijn bijvoorbeeld het faciliteren van federatie van onderzoeksfaciliteiten (technisch of procedureel ondersteund), het up­to­date houden en uitbouwen op Europees vlak van de Nederlandse nationale onderzoek infrastructuur, het bewaken van de soevereiniteit in die infrastructuur, het versterken van de samenwerking rondom nieuwe onderzoekstechnologieën samen met leden, het participeren in en het coördineren van initiatieven die het Nederlandse soevereine en veilige onderzoekslandschap structureel kunnen versterken, het samenwerken met internationale partijen, het participeren in grootschalige onderzoekspro­jecten op het gebied van HPC en netwerkcapaciteit en het faciliteren van het maken van afspraken over de regievoering van de financiering van een optimale nationale infrastructuur.