Innovatiezones: met ict-innovatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verhogen

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones. Op deze pagina lees je welke dat zijn en wat de huidige stand van zaken of ambitie is.

Vrouw schrijft op een post-it

Innovatiezone Studiedata verantwoord benutten

De kansen van het gebruik van data voor en in het onderwijs kunnen we in 2027 op een verantwoorde en transparante manier benutten. 

Ambitie

In 2027 kan het Nederlandse onderwijs de kansen van het gebruik van data voor en in het onderwijs op een transparante en verantwoorde manier benutten. Studenten, docenten, bedrijven en ketenpartners hebben meer vertrouwen in het gebruik van data en datatechnologie door deze af te wegen tegen de publieke waarden die we met elkaar hebben afgesproken. Daarnaast zijn drempels verder verlaagd om data in te zetten voor inno­vatie en kwaliteitsverbetering. Dat doen we door een autonome en flexibele digitale infrastructuur te organiseren voor de opslag, uitwisseling en analyse van studiedata, en door het breed gebruik van open standaarden. Verder hebben instellingen, studenten en docenten toegang tot en zeg­genschap over hun data. Ze kunnen onder eigen voorwaarden hun data delen met mensen, organisaties en applicaties.

Roadmaps

Mogelijke roadmaps in deze innovatiezone zijn het opzetten van een autonome publieke infrastructuur voor privacygevoelige data, het uitwer­ken van de publieke waardenkaders voor het onderwijs, het monitoren en beoordelen van commercieel beschikbare tools, het beïnvloeden van (EU­)wetgeving, internationale samenwerking in het kader van kennisuitwisse­ling, het stimuleren van open­sourceontwikkelingen en het betrekken van teaching­ & learningcenters, special interest groups, docent­ en student­community’s.