Innovatiezones: met ict-innovatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verhogen

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones. Op deze pagina lees je welke dat zijn en wat de huidige stand van zaken of ambitie is.

Vrouw schrijft op een post-it

Innovatiezone Online onderwijs en digitaal toetsen verzorgen

Tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs volgen en toetsen maken, in 2027 hebben studenten deze mogelijkheden tot hun beschikking. 

Ambitie

Bij het kiezen van de onderwijsvorm moet altijd de behoefte van de student centraal staan. Online onderwijs is een van de vormen die passend kan zijn, en steeds meer zal zijn. De ambitie is dan ook dat eind 2027 studenten tijd­ en plaatsonafhankelijk hoogwaardig onderwijs kunnen volgen en toetsen maken. Docenten worden bij het geven van tijd­ en plaatsonafhankelijk onderwijs ondersteund door passende educatieve applicaties en een flexibele digitale leeromgeving die aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften. In SURF-verband organiseren we de gezamenlijke randvoorwaarden. We willen zo drempels wegnemen die het onderwijs momenteel ervaart om online onderwijs en digitaal toetsen rechtmatig en onder de juiste voorwaarden in te zetten. Binnen de coöperatie organiseren we kennisuitwisseling over deze onderwerpen. Ook werken we aan inkoopstrategieën die veilig gebruik van innovatieve diensten, inclusief die van start­ups en scale­ups, mogelijk maken. We delen ervaringen die tijdens de COVID­19­periode zijn opgedaan zodat best practices helder worden. De SURF­-organisatie kan er met de leden voor zorgen dat instellingen hun keuzevrijheid behouden en dat er meer digitale alternatieven beschikbaar komen.

Roadmaps

Mogelijke roadmaps bij deze innovatiezone zijn het inventariseren en beoordelen van beschikbare tooling op publieke waarden, kennisdeling faciliteren, een geïntegreerde leeromgeving opzetten, standaarden definiëren voor digitaal toetsen en het opzetten van gezamenlijke toetsbanken.