Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelde in 2022 voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs
Herman Popeijus

Directe feedback tijdens online oefenen van lab-rekenvaardigheden

Studenten biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen en geneeskunde hebben allemaal scheikunde in hun vakkenpakket gehad. Met die kennis zouden ze eenvoudige labcalculaties moeten kunnen maken. De werkelijkheid is dat hun basiskennis achterblijft bij wat er in de praktijk nodig is.

Lees de use case

Screenshot Poli Radiologie met radiologische beelden en een persoon

Studenten krijgen via YouTube antwoord op wat ze nooit durfden te vragen

“Tijdens een multidisciplinair overleg houden studenten en co-assistenten liever hun mond, om maar geen domme vragen te stellen. En omdat ze geen onderwijs op dat gebied meer krijgen, bestaat het risico dat hun kennis in de rest van hun loopbaan achterblijft.”, vertelt arts en docent radiologie Matthias Cabri. Amsterdam UMC en de UvA hebben daarom de Onderwijspoli Radiologie ontwikkeld, een veilige en toegankelijke omgeving om die vragen juist wél te stellen"

Lees de use case

Kennisontwikkeling open en online onderwijs

Dankzij de subsidie uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn er veel projecten ontwikkeld en is veel kennis opgedaan over open leermaterialen en online onderwijs. Deze zijn doorontwikkeld in producten of diensten. Lees hier meer over op de pagina's:

Kennis open leermaterialen

Kennis online en blended onderwijs