Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Ict in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelde in 2022 voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling open en online onderwijs. Lees meer over de projecten uit de stimuleringsregeling.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs
Rapport Open leermaterialen en de rol van onderwijskundig ict-professionals

Open leermaterialen en de rol van onderwijskundig ict-professionals

Het gebruik van open leermaterialen groeit binnen mbo-, hbo- en wo-instellingen. Wie houden zich bezig met het adviseren van docenten over open leermaterialen? Wat zijn onderwijskundig ict-professionals, wat is hun rol en waar liggen hun behoeften in professionele ontwikkeling? Om deze doelgroep optimaal te ondersteunen is deze verkenning uitgevoerd.

Lees meer 

XR in het onderwijs

Uitgave XR in het onderwijs

Wat zijn de mogelijkheden, kansen, toepassingen, uitdagingen en hindernissen van eXtended Reality voor het onderwijs? Wie houden zich hiermee bezig? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Lees het in de uitgave XR in het onderwijs.

Download de uitgave

Uwe Matzat

Maak online leren motiverender met learning analytics

Kunnen we technologie inzetten om studenten die achterop dreigen te raken beter te motiveren? Kunnen we het leerresultaat nauwgezet monitoren bij lessen waar grote groepen studenten aan deelnemen? En kunnen we de interventies om het leerresultaat te verbeteren schaalbaar en duurzaam maken? Het vinden van een antwoord op deze vragen was het doel van het project PerActiLA, wat staat voor gepersonaliseerde activering van studenten via op learning analytics gebaseerde inzichten over leerprocessen.

Lees het praktijkverhaal

Marleen de Moor - Sharestats

ShareStats: vakcommunity én open omgeving voor statistiekopgaven in één

In opleidingen sociale wetenschappen is statistiek een belangrijk, maar ook lastig vak. Studenten willen veel oefenen en dat betekent dat docenten veel werk hebben aan het maken van al die opgaven. Vier universiteiten namen het initiatief om de krachten te bundelen en een open omgeving te creëren voor statistiekopgaven.

Lees de use case

Harry Bitter

VR maakt voorbereiden en oefenen van practicum levensecht

Studenten vinden chemiepractica vaak spannend. Er kan veel misgaan, met behoorlijk hoge kosten en veiligheidsrisico’s als gevolg. De WUR ontwikkelde samen met de RUG een virtueel chemiepracticum om studenten eerst virtueel te laten oefenen met een virtual reality bril ter voorbereiding op fysieke practica.

Lees de use case

Aline Bouwes

Studenten verpleegkunde leren klinisch redeneren met video’s en interactie

Hoe leer je studenten verpleegkunde klinisch redeneren? Hoe breng je ze in aanraking met situaties thuis, in het verpleeghuis, ziekenhuis of bij de huisarts? De context is belangrijk voor de interpretatie van een situatie. Hogeschool Utrecht en Fontys ontwikkelden video-based materialen dankzij de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Lees de use case

Marjo de Graauw

Labvaardigheden verbeteren? Gebruik interactieve video’s

Studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen ervaren een hoge druk tijdens practica, omdat ze de vaardigheden nog missen om handelingen goed uit te voeren. Universiteit Leiden ontwikkelde daarom interactieve video’s over deze vaardigheden. Dit leidt tot betere leerresultaten, lagere studiedruk en minder werkdruk voor docenten en begeleiders van practica.

Lees de use case

Kennisontwikkeling open en online onderwijs

Dankzij de subsidie uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn er veel projecten ontwikkeld en is veel kennis opgedaan over open leermaterialen en online onderwijs. Deze zijn doorontwikkeld in producten of diensten. Lees hier meer over op de pagina's:

Kennis open leermaterialen

Kennis online en blended onderwijs