Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling. Inmiddels zijn alle projectvoorstellen ingediend en is de aanmelding gesloten.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek
Een student die een andere student iets laat zien op zijn laptop

Pijler Online onderwijs

Wil je meer weten over de stimuleringsregeling online of blended onderwijs verrijken met online vormen van interactie of feedback?

Lees meer

Cursisten achter laptops

Pijler Open leermaterialen

Of wil je meer lezen over de projecten die ingediend zijn voor de stimuleringsregeling open leermaterialen?

Lees meer

35 aanvragen

Maandag 16 december om 12.00 uur sloot de deadline voor het indienen van aanvragen voor de stimuleringsregeling Open en Online onderwijs. Voor deze regeling stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1,4 miljoen euro beschikbaar. In totaal zijn 35 aanvragen ingediend.

Lees meer

  Resultaten afgeronde projecten

  Wat hebben de 23 projecten van de eerste (2015) en de tweede ronde (2016) van de stimuleringsregeling opgeleverd?

  Bekijk de resulaten

  Geleerde lessen: adviezen van projectleiders

  Wat moet je weten als je met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

  Lees de adviezen

  Twee dames in gesprek