Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit ook de kans op een hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. SURF coördineert deze regeling.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Pijler Online onderwijs

Wil je bij jouw onderwijsinstelling experimenteren met online onderwijsvormen? Je kunt vanaf juni 2019 weer een projectvoorstel indienen voor de volgende regeling.

Lees meer

Een student die een andere student iets laat zien op zijn laptop

Pijler Open leermaterialen

Heb je een idee om het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen? De volgende oproep voor het indienen van projectvoorstellen gaat in juni 2019 live.

Lees meer

Resultaten afgeronde projecten

Wat hebben de 23 projecten van de eerste (2015) en de tweede ronde (2016) van de stimuleringsregeling opgeleverd?

Bekijk de resulaten

Geleerde lessen: adviezen van projectleiders

Wat moet je weten als je met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

Lees de adviezen

Twee dames in gesprek