Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Hierin vallen 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. 1 mei worden de gehonoreerde projecten voor 2021 bekend gemaakt.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek
Stimuleringsregeling open leermaterialen

Projecten leermaterialen delen en hergebruiken

Bekijk de projecten van pijler open leermaterialen die ontwikkeld zijn dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Bekijk de projecten

 

Stimuleringsregeling online onderwijs

Projecten Online onderwijs

Bekijk de projecten van pijler online onderwijs die zijn ontwikkeld dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Bekijk de projecten