CRAFT-co - online schrijverswerkplaats met feedback teams

CRAFT-co is een project om de academische schrijfprocessen van rechtenstudenten te verbeteren. Het doel is studenten zelfverzekerder en sneller te laten schrijven en de academische kwaliteit van hun teksten te laten groeien. De Open Universiteit heeft hiervoor een online community (schrijverswerkplaats) opgezet.

kasten met computers

Instelling

Open Universiteit, Heerlen

Doel en doelgroep

De studenten worden opgeleid via een geavanceerd feedback-, uitwisselings- en zelfreflectiemodel.  Voor schrijfopdrachten werkt de opleiding Rechtsgeleerdheid met uniforme en gestandaardiseerde beoordelingscriteria. Deze worden toegelicht met een reeks korte videoclips (kennisclips). Door oefeningen met geautomatiseerde feedback trainen studenten hun onderzoeks- en schrijfvaardigheden. In de online schrijverswerkplaats leren ze feedback van andere te verwerken in hun werkprocessen en schrijfproducten. Het project richt zich op bachelorstudenten van de cursus Inleiding Europees Recht.

De online community heeft de volgende doelen:

 • Vaardigheden ontwikkelen om het reflecterend en zelflerend vermogen van studenten te stimuleren.
 • Studenten helpen beter te voldoen aan de academische schrijfcriteria.
 • Grondiger, creatiever en kwalitatiever academisch juridisch schrijven.

Resultaten

Concrete deliverables zijn:

 • Een evaluatie van het bestaande onderzoeks- en schrijfbegeleidingstraject
 • Een kort overzicht van de ervaring met het feedbackmodel Mark 2
 • Een script om de opzet van de online schrijverswerkplaats te operationaliseren en de bestaande oefeningen uit de cursus Inleiding Europees Recht in te bedden
 • Een online leerinterface ontwerpen en implementeren voor een online auteursgemeenschap met behulp van feedbackmodel Mark 2
 • Een serie korte instructies en kennisclips voor technische zelfleren (studenten) en coaching (docenten)
 • Een serie oefeningen met geautomatiseerde feedback om te testen of de kennisclips goed begrepen zijn
 • Geoptimaliseerde werkwijzen delen met docenten, begeleiders en studenten die werken met CRAFT-co/ de online schrijverswerkplaats
 • Aanbevelingen voor het opschalen van positieve ervaringen en conclusies met het concept van de online schrijverswerkplaats met (peer-) feedback teams

Samenwerking en verspreiding van kennis met andere stakeholders binnen en buiten de Open Universiteit. Dat gaat in de vorm van: (inzichten over) optimale werkwijzen delen, workshops en een symposium organiseren.

Ontwikkelde materialen:

Achtergronden van de online schrijverswerkplaats (OSWP)

Proof of concept van de online schrijverswerkplaats

Materiaal voor in de online schrijverswerkplaats (OSWP)

Benchmark

Rapportage van benchmark feedbacktools voor de online schrijverswerkplaats

Kennisdisseminatie

Contactpersoon voor vragen

Martine Boonk, martine.boonk@ou.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.