Open source materials and support of open scientific research

This project aims to improve lab education (labs) in science-oriented courses by giving open research methods a greater place. To this end, best practices in this area are collected, adapted, adopted, tested and evaluated.

Onderzoeker die twee buisjes met gekleurde vloeistof omhoog houdt in lab

Instelling

Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Vrije Universiteit Amsterdam

Doel en doelgroep

Dit project heeft als doel om het ontwerp van laboratoriumcursussen in het hoger onderwijs een stimulans te  geven. Dit wordt bereikt door best practices in het gebruik van open onderzoek in het onderwijs te delen. Daarbij wordt een educatief onderzoeksontwerp ontwikkeld waarin de belangrijkste kenmerken van de best practices worden geïdentificeerd en verklaard. Daarnaast komt er een draaiboek om docenten te ondersteunen die gebruik willen maken van open onderzoek in hun (lab)opleidingen.  

De primaire doelgroep van dit project zijn de studenten van bacheloropleidingen Natuurwetenschappen, met name bij Amsterdam University College. Maar de resultaten zijn ook relevant voor opleidingen binnen andere domeinen, zoals biomedische wetenschappen en interdisciplinaire wetenschapsopleidingen.

Resultaten

De beoogde resultaten van dit project bestaan uit verschillende onderdelen:

  • Evidence-based open-source materialen voor het ondersteunen van open onderzoek door studenten in natuurwetenschappelijke practica;
  • Het volledige cursusmateriaal dat in dit kader wordt ontwikkeld, wordt beschikbaar gesteld. Dit materiaal laat zien hoe vergelijkbare methoden worden aangepast voor verschillende groepen studenten;
  • Een draaiboek voor docenten, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe keuzes voor verschillende aspecten van open onderzoek zich verhouden tot het bedienen van verschillende studentenpopulaties en het bereiken van specifieke leerresultaten.

Ontwikkelde materialen

De ontwikkelde materialen worden in en later stadium gedeeld..

Contactpersoon voor vragen

Forrest Bradbury, Amsterdam University College

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.