Learning spaces

Learning spaces properly support activational education and help students develop 21st century skills. The physical spaces offer extensive didactic opportunities, stimulate learning processes and are in some cases rich in technology. But how do you develop learning spaces? How do you ensure that they are used to their full potential?

Learning Spaces (Credits: Jasper van Winden)

Types of learning spaces

Increasingly, traditional learning spaces are making way for spaces that facilitate (online) collaboration. What do these learning spaces look like? You can find practical examples in the following publications.

Designations

In the Netherlands, there is (still) no standard terminology for the various learning areas. Many terms are used interchangeably. The SIG Learning Spaces plans to publish a standardised classification and names in 2021.

Multi-location learning and hybrid virtual classrooms

In the publication Multi-location learning in practice, learning spaces for online and face-to-face teaching (PDF, in Dutch), we explore on the basis of two practical examples what is already possible in terms of simultaneous teaching from different locations with the aid of a live audiovisual connection. This is also called multi-location learning. New technology makes this form of education more active and effective than before.

Research into technology-rich learning spaces

Want to know more about technology-rich learning spaces in Dutch higher education? SURF has asked Inholland's Teaching, Learning & Technology Lectureship to conduct research among 28 institutions in 2019. In the publication Research into technology-rich learning spaces in Dutch higher education, you can read the results, conclusions and recommendations of this research.

FLEXspace - practical examples

FLEXspace is a one-stop shop for best practices, detailed examples, and a community dedicated to improving learning environments around the world. It is an open environment that brings together institution staff, experts and decision-makers in higher education, libraries and museums to consider solutions for campus planning and facilities, learning technology, A/V system integration, instructional design, teaching and research. Visit the FLEXspace website and get inspired or share your knowledge.

Hybrid virtual classrooms

In the corona era, hybrid virtual classrooms are on the rise in education. In a hybrid virtual classroom, a number of students are present in a physical space and some participate online via screens. What are the experiences of instructors and students with this combination of physical and online learning spaces? How do you work with this as a teacher?

Read the report of the Highlights webinar The rapid rise of the Hybrid virtual classroom (in Dutch) or watch the review of the video.

Educate IT - UU

Educate IT - Universiteit Utrecht

Active learning collegezaal

Active learning hall UCLA

Active learning lecture hall bij UCLA Irvine. Foto: Michel Jansen

Een collegezaal waarbij studenten ook eenvoudig met elkaar in gesprek kunnen gaan. Of door inzet van groepstafels. Of door het mogelijk maken van het omdraaien van stoelen.  

Ronde collegezaal

Ronde collegezaal OSU

Ronde collegezaal in OSU. Foto: Michel Jansen

Vroeger hadden de meest medische faculteiten een ronde collegezaal om anatomie lessen in te geven. De studenten konden zo dicht bij de docent komen en zien hoe hij in een lichaam sneed. Dit is ook een goede ruimte om met elkaar in gesprek te gaan in een grote groep. Een ander voorbeeld van een zaal waarbij mensen goed met elkaar in gesprek gaan is de lagerhuis-setting.  Oregon State University heeft diverse collegezalen met een ronde of lagerhuis-opstelling. Het is een bijzondere ervaring om in zo’n ruimte les te geven. Met 300 studenten in de zaal zit de student op de achterste rij maximaal op de vijfde rij. Lees hierover meer in de blog over het bezoek aan de Oregon State University.

Collegezaal lagerhuis opstelling OSU

Collegezaal in lagerhuis opstelling bij OSU. Foto: Oregon State University

Virtual Classroom

Virtual Classroom. Foto: Barco

Virtual Classroom. Foto: Barco

Een klaslokaal met alleen maar online studenten. Vaak zijn deze zo ingericht dat je het gevoel krijgt dat je voor de groep met studeten staan. Zie bijvoorbeeld deze opstelling uitgevoerd door Barco.

Multi-locatieleren en hybride onderwijs

In de publicatie Praktijkvoorbeelden multi-locatieleren, onderwijsruimtes voor online en face-to-face-onderwijs (2018) verkennen we aan de hand van twee praktijkvoorbeelden wat er al mogelijk is op het gebied van het gelijktijdig onderwijs volgen vanaf verschillende locaties met behulp van een audiovisuele live-verbinding. Dit wordt ook wel multi-locatieleren of hybride onderwijs genoemd. Nieuwe technologie maakt deze onderwijsvorm activerender en doeltreffender dan voorheen.

In hybride onderwijs zijn een aantal studenten aanwezig in een fysieke ruimte en doet een deel van de studenten online via schermen mee. Wat zijn de ervaringen van docenten en studenten met deze combinatie tussen fysieke en online onderwijsruimtes? Hoe werk je hiermee als docent?

Lees het verslag van Webinar Highlights webinar De snelle opkomst van de Hybrid virtual classroom of bekijk de terugblik van de video. In 2021 vond het webinar met Tips voor goed hybride onderwijs plaats en een expertmeeting Hybride Virtual Classroom door de ogen van de AV- en IT-experts.

Learning theater UvA

Active learning Theater bij de UvA. Foto: UvA

De UvA heeft met het multi-locatie leren een theater ingericht. Een select gezelschap van 20 studenten mag in het theater plaats nemen. De overige studenten nemen online deel aan het college. Zie hier het persbericht dat ze hebben uitgegeven toen ze de Eunis AV-Award hebben gewonnen. 

Onderzoek naar technologierijke learning spaces

Wil je meer weten over technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs? SURF heeft in 2019 het Lectoraat Teaching, Learning & Technology van Inholland gevraagd onderzoek te doen onder 28 instellingen. In de publicatie Onderzoek naar technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs lees je de resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.

FLEXspace - praktijkvoorbeelden

FLEXspace is een one-stop-shop voor best practices, gedetailleerde voorbeelden en een community die bezig zijn met het verbeteren van leeromgevingen over de hele wereld. Het is een open omgeving die medewerkers van instellingen, experts en besluitvormers in het hoger onderwijs, bibliotheken en musea samenbrengt om oplossingen te delen voor campusplanning en -faciliteiten, leertechnologie, A/V-systeemintegratie, instructieontwerp, onderwijs en onderzoek. Bezoek de website van FLEXspace en laat inspireren of deel je kennis. FLEXspace bevat een aantal Nederlandse voorbeeld, onder andere van NHL Stenden, Universiteit Utrecht, Fontys en Universiteit van Amsterdam.

Type learning spaces

FLEXspace Screenprint

Tools

One way of measuring the extent to which classrooms support active learning is the Learning Spaces Rating System (LSRS) from Educause. By working with this LSRS, you can better compare different learning spaces.