Learning spaces

Learning spaces ondersteunen activerend onderwijs goed en helpen studenten bij het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. De fysieke ruimtes bieden uitgebreide didactische mogelijkheden, stimuleren leerprocessen en zijn in sommige gevallen technologierijk. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden?

Learning Spaces (Credits: Jasper van Winden)

Typen onderwijsruimtes

Steeds vaker maken traditionele onderwijsruimtes plaats voor ruimtes die (online) samenwerken beter mogelijk maken. Hoe zien dit soort onderwijsruimtes (learning spaces) eruit? In onderstaande publicaties zijn praktijkvoorbeelden te vinden.

Benamingen

Er is in Nederland (nog) geen standaard terminologie voor de diverse onderwijsruimtes. Veel termen worden door elkaar gebruikt. De SIG Learning Spaces is van plan in 2021 met een gestandaardiseerde indeling en namen te publiceren.

Multi-locatieleren en hybrid virtual classrooms

In de publicatie Praktijkvoorbeelden multi-locatieleren, onderwijsruimtes voor online en face-to-face-onderwijs (2018) verkennen we aan de hand van twee praktijkvoorbeelden wat er al mogelijk is op het gebied van het gelijktijdig onderwijs volgen vanaf verschillende locaties met behulp van een audiovisuele live-verbinding. Dit wordt ook wel multi-locatieleren genoemd. Nieuwe technologie maakt deze onderwijsvorm activerender en doeltreffender dan voorheen.

In het coronatijdperk zijn hybrid virtual classrooms in het onderwijs in opkomst. In een hybrid virtual classroom zijn een aantal studenten aanwezig in een fysieke ruimte en doet een deel van de studenten online via schermen mee. Wat zijn de ervaringen van docenten en studenten met deze combinatie tussen fysieke en online onderwijsruimtes? Hoe werk je hiermee als docent?

Lees het verslag van Webinar Highlights webinar De snelle opkomst van de Hybrid virtual classroom of bekijk de terugblik van de video. In 2021 vond het webinar met Tips voor goed hybride onderwijs plaats en een expertmeeting Hybride Virtual Classroom door de ogen van de AV- en IT-experts.

Onderzoek naar technologierijke learning spaces

Wil je meer weten over technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs? SURF heeft in 2019 het Lectoraat Teaching, Learning & Technology van Inholland gevraagd onderzoek te doen onder 28 instellingen. In de publicatie Onderzoek naar technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs lees je de resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.

FLEXspace - praktijkvoorbeelden

FLEXspace is een one-stop-shop voor best practices, gedetailleerde voorbeelden en een community die bezig zijn met het verbeteren van leeromgevingen over de hele wereld. Het is een open omgeving die medewerkers van instellingen, experts en besluitvormers in het hoger onderwijs, bibliotheken en musea samenbrengt om oplossingen te delen voor campusplanning en -faciliteiten, leertechnologie, A/V-systeemintegratie, instructieontwerp, onderwijs en onderzoek. Bezoek de website van FLEXspace en laat inspireren of deel je kennis. FLEXspace bevat een aantal Nederlandse voorbeeld, onder andere van NHL Stenden, Universiteit Utrecht, Fontys en Universiteit van Amsterdam.

Type learning spaces

Screenprint van FLEXspace

Hulpmiddelen

Een manier om bij klaslokalen te meten in hoeverre ze actief leren ondersteunen is het Learning Spaces Rating System (LSRS) van Educause. Door met dit LSRS te werken kun je verschillende onderwijsruimtes beter met elkaar vergelijken.