Workshop De adoptieversneller voor hergebruik van open onderwijsmateriaal

Datum: 13 FEB 2018 

Er zijn tegenwoordig veel goede open onderwijsmaterialen beschikbaar, maar adoptie daarvan in het onderwijs blijft achter. Terwijl daarmee veel te winnen valt. Daarom vindt op 13 februari de workshop 'De adoptieversneller voor hergebruik van open onderwijsmateriaal' plaats. Je leert hoe je concreet aan de slag kunt met open onderwijs.

Datum
13 feb 2018
Tijdstip
10:00-16:30
Locatie
kantoor SURF, Utrecht
Kosten
Gratis
Voorkennis nodig?
Nee
Type onderwerp
Beleidsmatig onderwerp
Soort bijeenkomst
Workshop

Adoptie open onderwijsmaterialen blijft achter

Wereldwijd zijn veel goede open onderwijsmaterialen gratis beschikbaar (open educational resources, open courseware, open textbooks, MOOC's). Echter, hergebruik bij onderwijsontwikkeling en inbedding van open educational practices in bestaande curricula gaat nog niet hard. De adoptie door docenten, ondersteunende diensten en management kan wel een handje geholpen worden. Er valt namelijk veel te winnen: lagere productiekosten, tijdswinst, kwaliteitsverbetering, ruimer aanbod, diversiteit in didactiek en presentatie.

Adoptieversneller voor gebruik open onderwijsmaterialen

In de special interest group Open Education constateerden we dat het hoger onderwijs behoefte heeft aan een gedegen workshop over adoptie van open onderwijs. Daarom is de adoptieversneller ontwikkeld waarin de benodigde expertise en mogelijke aanpakken rondom de volgende 7 thema’s aan bod komen:

  1. basiskennis open onderwijs: vormen van openheid, definities van OER en open onderwijs, OER-open courseware-MOOC's-open textbooks, open pedagogy, Creative Commons-licenties, the 5 R’s, repository's en andere plaatsen om OER te vinden;
  2. content curation: vind je weg in de OER-jungle, uitfilteren van ruis, zoek- en vindproces stroomlijnen, kwaliteitscriteria toepassen, kwaliteitskeurmerken, (re-)usability, het maken van gecureerde/peer-reviewed collecties; 
  3. Open educational practices, verschillende manieren van hergebruik van OER in bestaande curricula, verrijkte inhoud, toepassing van 'open pedagogy', remixen en herontwerpen van OER, implementatieniveaus;
  4. ondersteunende diensten: welke ondersteunende diensten zijn nodig vanuit de bibliotheek en onderwijsadviseurs? 
  5. communityvorming: hoe kunnen vakcommunity's op lokaal, nationaal of internationaal niveau bijdragen aan hergebruik van OER?
  6. beleid: welke componenten heeft een goed beleid voor hergebruik, hoe verbind je uitgangspunten van het curriculum aan hergebruik? 
  7. organisatieontwikkeling: professionalisering van docenten, ondersteunende staf en management, governance van open onderwijs, inregelen ondersteuning.

SURF verzorgt in de leergang Beleid voor open leermaterialen ook verdiepende workshops over een aantal van deze thema's.

Programma

Beginsituatie en ambitie bepalen

In deze intensieve workshop werk je aan een casus vanuit je eigen instelling. Je start 's ochtends met een beginsituatie-onderzoek en ambitiemeting, aan de hand van een vragenlijst op basis van een maturity model. Dit geeft een overzicht van de stand van zaken op alle 7 aspecten van adoptie. Je leert ook werken met een toolkit rond deze verschillende aspecten van adoptie.

Direct toepasbare SWOT-analyse maken

In de middag voeren we een SWOT-analyse uit, waarna je het meest plausibele scenario voor jouw instelling kunt bepalen. De uitkomsten zijn direct te vertalen naar een plan van aanpak en toepasbaar binnen de eigen instelling. Na enige tijd kun je de vragenlijst opnieuw inzetten om vorderingen te meten. 

Voor wie?

Deze workshop richt zicht op beleidsmedewerkers, managers, bestuurders, onderwijsadviseurs, bibliotheekmedewerkers, OER-projectleiders, innovatieve docenten van Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. 

Laatste wijziging op 06 nov 2017