Aansluiting dislocatie

Sluit al je locaties aan op het SURF-netwerk

Je kunt naast je hoofdlocatie ook andere locaties van je instelling makkelijk aansluiten op het SURF-netwerk. We realiseren dan op die andere locatie een point-of-presence (PoP) van waaruit je verbindingen kan maken met andere locaties in het SURF-netwerk. Dit kunnen eigen locaties zijn maar ook andere instellingen. Het is ook mogelijk om op deze manier datacentra aan te sluiten.
Netwerkapparatuur SURF bij Nikhef

Voordelen

SURF-diensten in nevenvestigingen

Naast een bestaande basisaansluiting op de hoofdlocatie van je instelling, kun je onze diensten ook op andere locaties aanbieden, zoals nevenvestigingen.

SURF-diensten in datacentra

Een dislocatie kan ook een datacentrum zijn. Zo kun je SURF-diensten aanbieden vanuit dat datacentrum en hoef je deze niet zelf te hosten.

Redundante aansluiting

Een aansluiting naar een nieuwe locatie wordt altijd geografisch redundante uitgevoerd. Dit garandeert een zeer hoge betrouwbaarheid.

Heb je een vraag over Aansluiting dislocatie? Neem contact op.

Sander Klemann

Sander Klemann

Telefoonnummer