Seminar Online begeleiden van studenten

Datum: 21 SEP 2018 

In onderwijs dat volledig of voor een substantieel deel online plaatsvindt, is een belangrijke rol weggelegd voor het online begeleiden van studenten. In dit seminar werd ingegaan op de ontwerpkeuzes van online begeleidingsvormen en maakte je kennis met 4 praktijkvoorbeelden uit het Nederlandse hoger onderwijs.

Datum
21 sep 2018
Tijdstip
10:00-13:00
Locatie
SURF-kantoor, Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Context

Docenten hebben een flink arsenaal aan middelen tot hun beschikking om online contact met studenten te onderhouden: van Skype, e-mail en tools uit de digitale leeromgeving tot gespecialiseerde applicaties of zelf ontwikkelde tools. Eerder dit jaar heeft SURF reeds een verkennend gesprek met 5 instellingen gevoerd over dit thema. Hieruit voortgekomen is de publicatie Studenten online begeleiden; verkenning van kansen en (on)mogelijkheden. In dit seminar gingen we met dit thema aan de slag. 

Jaarthema pijler Online onderwijs - stimuleringsregeling Open en online onderwijs

In de stimuleringsregeling Open en online onderwijs is 2019 is online begeleiden van studenten het jaarthema van de pijler Online onderwijs. De subsidie stelt instellingen in staat te experimenteren met het inrichten van het online begeleiden van studenten en te onderzoeken wat in hun eigen instelling effectief is. 

Voor wie?

De bijeenkomst was bedoeld voor beleidsmedewerkers en onderwijskundigen van onderwijsinstellingen. Speciaal uitgenodigd zijn medewerkers van hogeronderwijsinstellingen die overwegen een projectvoorstel in te dienen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019.

Bekijk de sheets van de presentaties

10.00 uur Opening door Janina van Hees, SURF
10.10 uur Inleidende keynote over online begeleiden van studenten en ontwerpkeuzes (pdf)
door Alexander Waringa, eCollegePro
10.55 uur

Praktijkvoorbeelden uit het onderwijs

Elk praktijkvoorbeeld ging onder andere in op de volgende vragen:
1.    Vindt de begeleiding een-op-een of groepsgewijs plaats?
2.    Wordt er schriftelijk of mondeling gecommuniceerd?
3.    Vindt het contact synchroon of asynchroon plaats?
4.    Welke ICT-tool is er gebruikt om de begeleiding te organiseren?

11.25 uur Pauze
11.45 uur

Vervolg praktijkvoorbeelden uit het onderwijs

  • Rekening houden met online begeleiding al tijdens de ontwerpfase van online/blended onderwijs
    Mirjam Westerlaken, Universiteit Utrecht/Elevate Health
  • Online begeleiding bij de Digipabo
    door Suzanne de Lange, Hogeschool Inholland

Elk praktijkvoorbeeld ging onder andere in op de volgende vragen:

  1. Vindt de begeleiding één-op-één of groepsgewijs plaats?
  2. Wordt er schriftelijk of mondeling gecommuniceerd?
  3. Vindt het contact synchroon of asynchroon plaats?
  4. Welke ICT-tool is er gebruikt om de begeleiding te organiseren?
12.15 uur Consequenties van de AVG voor online begeleiding van studenten
door Sebas Veeke, SURF
12.30 uur Aan de slag met do’s en don’ts

Brainstorm met deelnemers over aanvullingen van do’s en don’ts (pdf) uit de uitgave ‘Studenten online begeleiden; verkenning van kansen en (on)mogelijkheden'

12.50 uur Afsluiting
13.00 uur Napraten met lunch

 

Meer informatie

Laatste wijziging op 12 okt 2018