Seminar Strategische keuzes maken rondom video in het onderwijs

Datum: 02 OKT 2018 

Video krijgt een steeds voornamere plek binnen het onderwijs. Maar hoe past video in de onderwijsvisie? In dit seminar op 2 oktober laat de SIG Media & Education 4 instellingen aan het woord die hun strategische keuzes rondom video uiteenzetten. Houd jij je beleidsmatig bezig met video binnen je instelling? Kom dan naar dit seminar.

Datum
02 okt 2018
Tijdstip
13:30-16:30
Locatie
SURF-kantoor, Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Praktijkvoorbeelden van strategische keuzes rondom video

De 4 instellingen zetten uiteen waarom zij gekozen hebben voor video, hoe zij de keuze van vormen bepaald hebben en voor welk(e) onderwijstype(s). Ook gaan zij in op de afhankelijkheden die ze hebben waargenomen bij het inzetten van video in het onderwijs: wie is erbij betrokken, welke systemen raakt het? Aansluitend op deze 4 voorbeelden ga je in een groep de knelpunten rondom de inzet van video in het onderwijs voor de komende vijf jaren in kaart te brengen en onderzoeken welke acties nodig zijn om tot adequate oplossingen te komen.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers uit het mbo, hbo en wo die op beleidsmatig niveau of coördinerend uitvoerend niveau bezig zijn met video binnen hun instelling. 

Bekijk de sheets van de presentaties

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Opening en introductie van het thema
door Werner Degger
(pdf), Universiteit van Amsterdam
13.45 uur

Praktijkvoorbeelden van 4 instellingen over strategische keuze van video
Sprekers van 4 verschillende instellingen die onderzoek deden naar en/of strategische besluiten namen over de inzet van video in onderwijs. Zij vertelden over de rol van video en hoe zij die hadden vertaald in een strategisch plan. Wat was daarvan  geslaagd? Wie moest worden overgehaald? De sprekers vertelden erover:

14.45 uur Vragen aan sprekers
15.00 uur Pauze
15.20 uur

Werkgroepsessies (pdf)
De deelnemers gingen in groepen met elkaar in overleg aan de hand van de voorbeelden van visie en beleid voor de strategische inzet van video in het onderwijs:

a. Wat waren de knelpunten voor het inzetten van video in het onderwijs voor de komende vijf jaren?
b. Welke acties waren nodig om tot adequate oplossingen te komen?
c. Wat verwachtte je hierbij van de SIG?

16.00 uur Plenaire terugkoppeling door een van de groepsdeelnemers
16.30 uur Evidence based perspectief en afscheid SIG collega’s
16.35 uur Borrel

 

Na deze middag

  • kregen de deelnemers een overzicht van strategische keuzes die andere instellingen hadden gemaakt rondom de inzet van video in het onderwijs
  • kregen deelnemers handvatten hoe ze binnen hun instelling strategische beslissingen nemen over de inzet van video in het onderwijs

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Hans Bronkhorst,  SIG Media & Education, hans.bronkhorst@onlinekennis.org of bij Werner Degger, SIG Media & Education, w.f.degger@uva.nl.

Laatste wijziging op 12 okt 2018