Aanbestedingstrajecten SURFmarket

Europese regelgeving verplicht je als instelling de aanschaf van ICT-middelen via een Europese aanbesteding te gunnen indien de opdracht een wettelijke drempelwaarde overschrijdt. Ook voor bedragen onder de drempelwaarde is concurrentiestelling verplicht. SURFmarket neemt je de inkoop uit handen en verzorgt het aanbestedingstraject.

Wat is aanbesteden? 

In het kort is een aanbesteding de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een bepaalde dienst wil afnemen bij een leverancier. Geïnteresseerde leveranciers kunnen dan een offerte indienen. Op een vastgestelde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever de leverancier die het beste bij de opdracht en wensen aansluit en gunt de opdracht aan deze leverancier. Aanbestedingen vinden alleen plaats wanneer de waarde van de opdracht boven de aanbestedingsgrens ligt. 

Voordelen inkoopsamenwerking

Het gezamenlijk aanbesteden van ICT-contracten levert instellingen een aantal voordelen op:

  • je kunt erop vertrouwen dat alle contracten die je via SURFmarket afneemt voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving;
  • door het grote volume én het delen van kennis, capaciteit en ervaring, garanderen we een optimaal contract met de beste prijs en voorwaarden;
  • door gezamenlijk aan te besteden bespaar je kosten op een eigen inkooptraject;
  • het contractmanagement kun je grotendeels aan SURFmarket overlaten.

Aanbestedingskalender

Op Mijn SURFmarket bekijk je de aanbestedingskalender. De kalender is na inlog zichtbaar voor contactpersonen bij aangesloten instellingen van SURFmarket. Hier zie je alle lopende en toekomstige aanbestedingen. Zo kun je op voorhand bepalen welke aanbestedingen interessant zijn. Op deze kalender zie je per ICT-categorie welke aanbestedingen de komende vier jaar starten en in welke fase lopende aanbestedingen zich bevinden.

Klacht bij aanbesteding

Doe je mee aan een aanbesteding van SURF en heb je een klacht hierover? Lees dan de SURF regeling behandeling aanbestedingsklachten (pdf).