Aanbestedingstrajecten SURF

Europese regelgeving verplicht je als instelling de aanschaf van ict-middelen via een Europese aanbesteding te gunnen als de opdracht een wettelijke drempelwaarde overschrijdt. Ook voor bedragen onder de drempelwaarde is concurrentiestelling verplicht. SURF neemt je de inkoop uit handen en verzorgt het aanbestedingstraject.

Wat is aanbesteden? 

In het kort is een aanbesteding de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een bepaalde dienst wil afnemen bij een leverancier. Geïnteresseerde leveranciers kunnen dan een offerte indienen. Op een vastgestelde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever de leverancier die het beste bij de opdracht en wensen aansluit en gunt de opdracht aan deze leverancier. Aanbestedingen vinden alleen plaats wanneer de waarde van de opdracht boven de aanbestedingsgrens ligt. 

Voordelen inkoopsamenwerking

Het gezamenlijk aanbesteden van ict-contracten levert instellingen een aantal voordelen op:

  • je kunt erop vertrouwen dat alle contracten die je via SURF afneemt voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving;
  • door het grote volume én het delen van kennis, capaciteit en ervaring, garanderen we een optimaal contract met de beste prijs en voorwaarden;
  • door gezamenlijk aan te besteden bespaar je kosten op een eigen inkooptraject;
  • het contractmanagement kun je grotendeels aan SURF overlaten.

Aanbestedingskalender

Op Mijn SURFmarket bekijk je de aanbestedingskalender (achter inlog). De kalender is na inlog zichtbaar voor contactpersonen bij aangesloten instellingen van SURF. Hier zie je alle lopende en toekomstige aanbestedingen. Zo kun je op voorhand bepalen welke aanbestedingen interessant zijn. Op deze kalender zie je per ict-categorie welke aanbestedingen de komende vier jaar starten en in welke fase lopende aanbestedingen zich bevinden.

Klacht bij aanbesteding

Doe je mee aan een aanbesteding van SURF en heb je een klacht hierover? Lees dan de regeling behandeling aanbestedingsklachten:

Welke dienstverlening van SURF valt onder de inbestedingsrelatie?

De dienstverlening van SURF die onder de inbestedingsrelatie valt, is de bemiddeling voor de leden, waardoor deze leden diensten en software tegen de beste condities kunnen afnemen. Deze diensten en software zelf vallen echter niet onder de inbestedingsrelatie. Het kan dus zijn dat een instelling verplicht is aan te besteden voor diensten en software waarvoor SURF bemiddelt.Voor software en clouddiensten uit het kernpakket van SURF is met instellingen de afspraak gemaakt dat SURF de zorg voor de rechtmatigheid overneemt van de instellingen.  Instellingen betalen voor het verrichten van alle werkzaamheden die betrekking hebben op de afname van dit kernpakket. Een groot deel van de dienstverlening wordt betaald op basis van het tarief zoals dat per instelling is vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst van SURF. Voor een aantal diensten uit het kernpakket geldt dat instellingen in geval van afname daarvoor een aanvullend bedrag in rekening wordt gebracht.

Mag SURF meedingen bij een openbare aanbesteding van een instelling?

Nee. SURF is geen marktpartij en zal niet inschrijven op een openbare aanbesteding, ongeacht of de aanbesteder lid is van SURF.

Is SURF zelf ook een aanbestedende organisatie?

Ja.