SCIPR

Samen werken aan beveiliging en privacy

Informatiebeveiligers en privacy officers in het hoger onderwijs overleggen in SCIPR (SURF Community voor Informatiebeveiliging en PRivacy). Het doel is de informatiebeveiliging en privacy bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen te verbeteren. Dit doet SCIPR onder andere door beleid en leidraden te ontwikkelen.

SCIPR

SCIPR is een community of practice waarin informatiebeveiligers en privacy officers uit de SURF-doelgroep samenwerken aan het verbeteren van professionele informatiebeveiliging en privacy binnen die doelgroep.

Professionaliseren informatiebeveiliging

SCIPR helpt hogescholen, mbo-instellingen, UMC's, onderzoeksinstellingen en universiteiten hun informatiebeveiliging verder te professionaliseren door:

  • gemeenschappelijk kennis te verbeteren
  • beleid en procedures over informatiebeveiliging te ontwikkelen
  • beleid, procedures en best practices via leidraden beschikbaar te stellen
  • mee te werken aan de ontwikkeling van SURFaudit, het meetinstrument voor het Normenkader Informatiebeveiliging HO
  • mee te werken aan de ontwikkeling van leidraden en adviezen die instellingen helpen om aan de veranderende privacywetgeving te kunnen voldoen

Leidraden en starterkits

SCIPR heeft verschillende best practices vastgelegd in modellen, leidraden en starterkits.

Contactpersonen

Wil je lid worden van SCIPR, dan kun je contact opnemen met:

Laatste wijziging op 15 dec 2017