Handreiking Inkopen van onderdelen voor de digitale leeromgeving

Het aanbestedingsrecht speelt vaak een rol bij de inkoop van onderdelen van de digitale leeromgeving. In deze handreiking geven we aan wanneer aanbesteden nodig is. Ook gaan we in op innovatie(f) inkopen en de aandachtspunten bij cloud-contracten. Tot slot behandelen we de verwerking van persoonsgegevens en de eisen van de privacywetgeving.

2 personen luisteren aandachtig

Antwoord op veelvoorkomende vragen uit de praktijk

In deze handreiking geven we antwoord op veelvoorkomende vragen van onderwijsinstellingen. Denk aan:

  • We willen een clouddienst afnemen, maar we weten niet hoeveel gebruikers deze dienst gaan gebruiken. Hoe flexibel kunnen we het gebruik regelen?
  • Welke eisen moeten we stellen aan de applicatie/dienst die we willen inkopen.
  • Mogen we een derde partij inschakelen om ons hierbij te helpen?
  • De markt biedt ons niet wat we nodig hebben. Wat nu?
  • Hoe voorkomen we dat we na een aanbesteding met een product blijven zitten dat niet voldoet?

Onderwerpen in de handreiking

In de handreiking besteden we aandacht aan:

  • het aanbestedingsrecht en de aanbestedingsprocedures
  • innovatie(f) inkopen en de aandachtspunten bij cloud-contracten
  • verwerking van persoonsgegevens en de eisen van de privacywetgeving. In de bijlage staan een aantal relevante wettelijke artikelen hierover.

Voor wie

Deze handreiking is bedoeld voor als jij je bezighoudt met het inkopen van (onderdelen van) digitale leeromgevingen. Je bent bijvoorbeeld inkoper of beleidsmedewerker die een aanbesteding voorbereidt.