Proefschrift toont aan: digitale radiologietoets SURF-project leidt tot betere inschatting van vaardigheden

17 MRT 2016

In het SURF-programma Toetsing en toetsgestuurd leren (2010-2014) is ervaring opgedaan met het digitaal toetsen van beeldinterpretatievaardigheden van radiologen. Op 24 maart verdedigt projectleider Cécile Ravesloot haar proefschrift hierover in Utrecht.

Uitkomst onderzoek

In het proefschrift toont zij aan dat het digitaliseren van de toets en het toevoegen van volumetrische beelden, zoals complete CT-scans, leidt tot een reëlere inschatting van de beeldinterpretatievaardigheden in de klinische praktijk.

Bijwonen promotie

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op 24 maart om 12:45 uur de promotie van Cécile bij te wonen in het Academiegebouw in Utrecht.

SURF-programma Toetsing en toetsgestuurd leren

Het doel van project 'Digitaal toetsen met beelden, een extra dimensie’ dat in 2014 uitgevoerd is binnen het programma Toetsing en toetsgestuurd leren (2010-2014) was het optimaliseren van de kwaliteit en efficiëntie van toetsing van beeldinterpretatievaardigheden in de voortgangstoets van de specialistenopleiding radiologie. Lees de conclusies en de resultaten van dit project.

Laatste wijziging op 17 mrt 2016