5 winnaars Innovation Challenge 2016/2017 bekend

03 NOV 2016

De winnaars van de Innovation Challenge 2016/2017 zijn bekend. De jury koos uit 58 voorstellen 5 winnaars: Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Leiden. Zij ontvangen een geldbedrag van maximaal 20.000 euro en krijgen 6 maanden om hun experiment uit te voeren.

5 winnaars Innovation Challenge 2016/2017

SURFnet wil een impuls geven aan innovatie in het onderwijs en startte daarom een tweede Innovation Challenge, dit keer gericht op innovatielabs. SURFnet ontving 58 voorstellen van 12 hogescholen, 11 universiteiten en 3 UMC’s. Diverse instellingen dienden meerdere voorstellen in. Op 1 november zijn de 5 winnaars van de Innovation Challenge gekozen door een jury bestaande uit experts op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. De winnaars ontvangen een geldbedrag van maximaal 20.000 euro en hebben een half jaar de tijd om het experiment uit te voeren.

Oefenen als advocaat in een virtuele rechtbank

Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam wil de beleving van de rechtbank bij het vak MOOT COURT (oefenrechtbank) door middel van een Virtual Reality Courtroom toegankelijk en ‘levensecht’ maken voor alle studenten in Bachelorfase. Studenten maken in een vroeg stadium kennis met de rechtbank, krijgen de kans om te oefenen als advocaat en leren relevante competenties bij en oefenen pleidooien in een ‘levensechte’ omgeving. Deze Virtual Courtroom wordt samen met docenten van ESL, rechters uit de praktijk en andere partners uit de rechtspraak ontwikkeld. Ingediend door Farshida Zafar

Voorbereid aan de slag in de zorg door virtual reality

Fontys Hogeschool wil via het Explore Lab authentieke beroepssituaties nabootsen om studenten in de zorg en welzijn beter voor te bereiden op de uitdagingen die hen te wachten staan in de reële beroepspraktijk. Met behulp van Virtual Reality wil Fontys authentiek en belevingsgericht onderwijs ontwikkelen en onderzoeken of dit bijdraagt aan het vergroten van self efficiency van toekomstig beroepsbeoefenaren. Ingediend door Teatske van der Zijpp

App met Lego oefeningen om basisschoolleerlingen Computational Thinking-vaardigheden aan te leren

Hanzehogeschool Groningen gaat onderzoeken in hoeverre een adaptieve aanpak kan ondersteunen bij het gepersonaliseerd aanbieden van Computational Thinking-vaardigheden. Hoe zij met behulp van een eenvoudige app met Lego oefeningen voor elke leerling de beste oefening kunnen aanbieden. Zij bestuderen het gebruik in de klas waar ook de pabo-student een rol speelt, en kijken of leerlingen verder komen in de ontwikkeling van vaardigheden. Ingediend door Menno Wierdsma

360° video gebruiken in grote groepen en met live-streaming: wat werkt?

De techniek is nu zo ver dat met 360° video een natuurlijke beleving kan worden gesimuleerd. Met deze techniek is het mogelijk voor grote aantallen studenten om bijzondere en exclusieve situaties te beleven en te observeren, zonder de situatie te verstoren en zonder dat hun blik wordt gestuurd door de camera. Radboud Universiteit Nijmegen gaat de techniek die de inzet van 360° video mogelijk maakt toetsen in verschillende onderwijssituaties. Het doel is om tot een werkbare en vooral effectieve toepassing van het medium te komen. Ingediend door Gert Bosgra

Analyseren van je eigen lichaamsbewegingen met de HoloLens

Universiteit Leiden gaat een Hololens app voor het Anatomie onderwijs ontwikkelen die studenten uitdaagt om de complexe werking van samengestelde gewrichten te analyseren en zelf uit te voeren. Een anatomisch holografisch model wordt functioneel ‘gekoppeld’ aan het menselijk lichaam. Zo kunnen studenten voor het eerst de werking van hun lichaam en de virtuele anatomische weergave in samenhang ontdekken. De student krijgt directe feedback tijdens het oefenen. Verwacht wordt dat dit de studietijd reduceert en de motivatie verhoogt. Ingediend door Thomas Hurkxkens

Meer informatie

Laatste wijziging op 24 aug 2018