SURFwireless biedt adviseur op locatie

22 DEC 2016

SURFnets Wifi-as-a-Service-dienst SURFwireless is nu een half jaar operationeel. Uiteraard hebben we in die tijd niet stilgezeten. We hebben de dienst op 8 locaties geïmplementeerd en een gebruikersonderzoek gehouden, we verbeteren het implementatieproces en gaan de dienst doorontwikkelen.

Eerste ervaringen positief

Bij 3 verschillende instellingen, op in totaal 8 locaties, draait inmiddels SURFwireless. En daar komen in januari 2017 nog minstens 2 locaties bij. Er is dus al een flink aantal medewerkers en studenten die SURFwireless gebruiken voor hun draadloze internet. Die gebruikers hebben we gevraagd naar hun ervaringen. Over het algemeen vinden ze dat de dienst goed werkt en robuust is. De contactpersonen bij ICT-afdelingen zijn ook tevreden, vooral met de adviezen en de aanwezige expertise, al is het implementatietraject voor verbetering vatbaar.

SURFwireless sluit goed aan op bestaande toepassingen bij de instelling

Op verzoek van de aangesloten instellingen laten we SURFwireless samenwerken met andere toepassingen op de instelling. Zo hebben we onder andere een goede integratie met de veel gebruikte security oplossing Qmanage. Lees daarover het blog van beheerpartner Wentzo en Quarantainenet.

Adviseur komt naar je toe

SURFnet werkt intussen hard om juist dat implementatietraject verder te stroomlijnen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de service engineer die het SURFwireless-team komt versterken vanaf februari. Hij komt bij de instelling langs om de technische details te verzamelen die nodig zijn voor een juiste inrichting van het wifi-netwerk en maakt samen met de instelling een technisch ontwerp. Tot en met het opleverrapport staat hij voor u klaar en natuurlijk ook daarna bij changes, etc.

Location Based Services-technologie

En we ontwikkelen door aan SURFwireless. Zo kijken we naar de mogelijkheden van Location Based Services (LBS). We hebben onderzoek laten doen naar wat er met deze technologie mogelijk is, wat de markt nu al biedt, enzovoort. In januari presenteren we daarvan de resultaten. In 2017 kijken we met samen de instellingen naar mogelijke toepassingen van LBS voor onderwijs en onderzoek. Ook gaan we in 2017 testen met wifi-calling.

Denk mee

Wil je met ons meedenken over mogelijke toepassingen van Location Based Services voor het onderwijs en onderzoek? Neem dan contact op met de product manager van SURFwireless, Florian Draisma: florian.draisma@surfnet.nl.

Meer informatie

Laatste wijziging op 01 aug 2017