Europese aanbesteding Mobiele telefonie 2017 uitgebreid met mobiele devices

24 JAN 2017

De Europese aanbesteding Mobiele telefonie 2017 die SURFmarket uitvoert, is uitgebreid. Naast spraak (‘tikken’) en data, nemen we ook mobiele devices als apart onderdeel mee in de aanbesteding.

Uitkomst inventarisatie

In het najaar inventariseerden we welke instellingen interesse hebben in mobiele devices. Denk hierbij aan mobiele telefoons, tablets, en dergelijke. Veel instellingen reageerden hierop positief. Daarom heeft SURFmarket besloten de huidige aanbesteding uit te breiden.

Onderdelen aanbesteding

De aanbesteding bestaat nu uit 2 onderdelen. Enerzijds spraak en data en anderzijds mobiele hardware zoals smartphones en tablets. Hierbij is aandacht voor onder meer nummerbehoud, managementinformatie, ‘choose your own device’, afhandeling bestellingen en facturatie. Het doel is om per onderdeel 1 opdrachtnemer te contracteren.

Voorbereidend werk

SURFmarket bereidt deze aanbesteding momenteel voor, samen met het kernteam. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de VU, UvA/HvA, Hogeschool Leiden en het Graafschap College. Binnenkort maken we de aanbestedingsstukken definitief waarna ze verstuurd worden naar de opgegeven contactpersonen van de geïnteresseerde instellingen met de vraag of hun instelling definitief meedoet met de aanbesteding. We publiceren de aanbesteding zodra deze stukken akkoord zijn verklaard door de stuurgroep.

Planning traject

Het streven is om de raamovereenkomsten per 1 juli 2017 in te laten gaan. Dit betekent dat publicatie van de aanbesteding begin maart dient plaats te vinden.

Meer informatie

 

 

Laatste wijziging op 09 jun 2017