3 instellingen gestart met learning-analyticsexperiment

16 FEB 2017

Zelf aan de slag gaan met learning analytics is vooral een kwestie van doen. Daarom ontwikkelde SURFnet met een aantal instellingen een learning-analyticsinfrastructuur. Deze week zijn docenten van Windesheim en wederom de VU en HU gestart om tot en met april 2017 te experimenteren in deze omgeving.

Inzicht in online studiegedrag en kwaliteit van het leermateriaal

Met de data over online studiegedrag kunnen docenten gerichte feedback geven aan studenten, maar deze data geven hen ook inzicht in de kwaliteit van het leermateriaal of de opbouw van de cursus.

Docent Erik Bolhuis (Windesheim)

“Bij het gebruik van de learning-analyticsinfrastructuur van SURFnet maken we het docenten op technisch gebied zo makkelijk mogelijk”, zegt docent bij de master Leren en Innoveren Erik Bolhuis. “Voor de pilot werken we met twee groepen, 50 masterstudenten en circa 80 bachelorstudenten bij de opleiding Logopedie. We zoeken gegevens die informatie verschaffen over het leerproces. Bijvoorbeeld welk leermateriaal studenten wanneer bekijken. Het doel is docenten te helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat sluit aan bij de doelstellingen van ons programmateam Studiesucces, waarbij we docenten leren om geïnformeerd beslissingen te nemen om het onderwijs te verbeteren.”

Docent Ilja Cornelisz (VU)

Ilja Cornelisz, docent Statistiek aan de VU, was betrokken bij de ontwikkeling van de learning-analyticsinfrastructuur en neemt als docent voor de tweede keer deel aan het experiment. Het doel is om, mede dankzij learning analytics, statistiekonderwijs aan de VU verder te verbeteren en aan te laten sluiten bij de behoeften en voorkeuren van studenten. Ook voor studenten zelf biedt learning analytics meerwaarde, zo blijkt uit een evaluatie onder studenten tijdens de eerste ronde. “Met name het mogelijk maken van meer inzicht in hun eigen studievoortgang vinden ze nuttig”, aldus Cornelisz.

Docent Stephanie Edwards (HU)

Voor het vak Curriculum Design van de lerarenopleiding Engels bij de HU onderzoekt docent Engels Stephanie Edwards voor de tweede keer de online studieactiviteiten van ruim 50 studenten. Zij vindt het essentieel om nog meer studenten bij dit experiment te betrekken om zo een breder beeld te krijgen van hoe de studenten omgaan met de leeromgeving. “De eerste keer heeft maar 20% van de studenten deelgenomen, dit zijn over het algemeen de leergierige studenten. lk hoop dat dit keer meer studenten meewerken, zodat ik beter inzicht krijg hoe lang ze op een pagina blijven en ook om inhoudelijk met ze in discussie te gaan.”

Het experiment met learning analytics

Het doel van het experiment is om instellingen hands-on ervaring op te laten doen met learning analytics. We willen zo laten zien hoe je learning analytics praktisch kunt toepassen in het onderwijs. In het experiment onderzoeken we welke online activiteiten studenten uitvoeren. Ook kijken we hoe gegevens hierover docenten en studenten inzicht kunnen geven in de studievoortgang. Daarnaast onderzoeken we de bereidheid bij studenten om hun online studieactiviteiten te tonen. We stellen alle opgedane kennis en ervaringen, de technische implementatie en de juridische randvoorwaarden van dit experiment ter beschikking.

Meer informatie

 

Laatste wijziging op 23 feb 2017