Het onderwijs en onderzoek verbeteren met locatiedata: doe mee aan de wedstrijd!

05 JUL 2017

SURFnet zoekt innovatieve toepassingen voor location-based services (LBS), gericht op het onderwijs en onderzoek. Hoe kunnen we met locatiedata het onderwijs en onderzoek verbeteren? Dien je voorstel in.

Innovatieve LBS-toepassingen gezocht

SURFnet zoekt innovatieve LBS-toepassingen, gericht op het onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan apps, diensten of andere toepassingen die de locatiedata van personen of objecten gebruiken. Hoe kunnen we locatiedata inzetten om studenten, docenten en/of onderzoekers te helpen en zo het onderwijs en onderzoek te verbeteren? Lees meer over de wedstrijd en dien je voorstel in.

Toepassingen testen in pilots

Binnenkort start SURFnet met 2 LBS-pilots. In deze pilots testen we 3 toepassingen: routebegeleiding door gebouwen, indoornavigatie en het lokaliseren en traceren van personen en objecten. We gebruiken ideeën uit de wedstrijd als aanvulling op deze 2 geplande pilots of voor pilots in de verdere toekomst.

Veel aandacht voor privacy

Met locatiebepalingstechnieken is bekend wanneer iemand waar is. Er worden hierbij hoge eisen gesteld aan privacy, zowel door SURF als door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo moet de gebruiker vooraf geïnformeerd worden, moet de bewaartermijn van gegevens beperkt worden en moeten gegevens geanonimiseerd worden. We zorgen ervoor dat onze pilots op privacygebied voldoen aan onze SURF-standaarden en aan de eisen van AP.

Meer informatie

Laatste wijziging op 05 jul 2017