Open science: Hogescholen bevlogen aan het werk

31 OKT 2017

Op donderdag 26 oktober verzamelden zich ca. 100 deelnemers voor het seminar ‘Verder bouwen aan open science’. Een belangrijk onderwerp tijdens deze dag was hoe je open praktijkgericht onderzoek samen verder brengt. De titel 'voorvechters van open access' ging naar Saxion.

Meer impact en kwaliteit met open

Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen) opende het seminar door het belang van open praktijkgericht onderzoek te benadrukken. Open science is belangrijk voor de maatschappij én voor onderzoekers onderling. Het zorgt er namelijk voor dat baanbrekend, relevant onderzoek dat aan hogescholen wordt uitgevoerd beter vindbaar en beschikbaar is. De ontwikkeling van open science stimuleert bovendien het debat over onderzoek. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere onderzoekskwaliteit. Daarom heeft de Vereniging Hogescholen, in navolging van de ondertekening van het Nationaal Plan Open Science, nu ook een eigen visie op open science gepubliceerd.

Saxion als voorvechters van open access

In de afgelopen maanden ontvingen 8 inspirerende initiatieven een HBOAward. Een jury bestaande uit Jacky Bax (Regieorgaan SIA), Jan Jurriëns (Vereniging van Lectoren) en Bolinda Hoeksema (HKI) beoordeelde deze initiatieven onder leiding van Paul Rullmann (SURF). Samen met de meer dan 1200 stemmen, uitgebracht door het publiek, bepaalde het oordeel van de jury wie de HBOAward 2017 mocht ontvangen. Bibliotheek en Bureau Kwaliteitszorg van Saxion gingen er met de titel ‘dé voorvechters van open access’ vandoor. Bekijk hier de animatie over de initiatieven en de uitreiking.

Ben jij ook beVLOGen over Open science?

Het komende jaar wil SURF meer in beeld brengen hoe er gewerkt wordt aan het toegankelijk maken van praktijkgericht onderzoek en wat hier de impact van is. Ter inspiratie werd tijdens het seminar een vlog opgenomen. Voor het aanleveren van beeldmateriaal is SURF daarom op zoek onderzoekers, onderzoeksondersteuners, beleidsmakers en anderen van hogescholen, organisaties en samenwerkingsverbanden die graag bepaalde activiteiten, mensen of initiatieven in beeld willen brengen. Tijdens het seminar hebben de eerste hogescholen zich al aangemeld! Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie op met eva.woertman@surfmarket.nl. 

Laatste wijziging op 15 feb 2018