Gedeelde e-infrastructuur bespaart veel energie

Hoe maak je als instelling je ICT duurzamer?

29 MEI 2017

Als onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun ICT onderbrengen bij een gedeelde e-infrastructuur levert dat een flinke energiebesparing op, naar schatting wel tientallen procenten. SURF heeft de effecten van een overstap geïnventariseerd en doet enkele belangrijke aanbevelingen in het rapport Duurzaam in de e-infrastructuur.

Gezamenlijk gebruik van een datacenter

Bij gedeelde e-infrastructuur kun je denken aan het gezamenlijke gebruik van een datacenter, het delen van rekencapaciteit of dataopslag, een gedeeld platform voor researchdatamanagement, een gezamenlijke e-mailomgeving bij een commerciële leverancier of een gedeelde applicatie voor studentenadministratie. Federatieve cloud is een bijzonder geval van ICT-infrastructuur waarbij deze tussen instellingen onderling wordt geleverd én afgenomen.

Onderling verbonden ICT-apparatuur

De daling van energieverbruik bij een overstap van de eigen locatie naar ICT-infrastructuur komt voornamelijk door de grotere schaal van onderling verbonden ICT-apparatuur. Met schaalgrootte kan de benutting van ICT-apparatuur veel beter geoptimaliseerd worden, waardoor minder apparatuur nodig is en dus minder energie wordt verbruikt. Daarnaast is ICT-infrastructuur doorgaans jonger en zijn de ICT-apparatuur en -infrastructuur moderner en energiezuiniger.

Groene stroom

Een andere belangrijke conclusie is dat duurzaamheid in de zin van het terugbrengen van de CO2-uitstoot in grote mate bereikt kan worden door groene stroom te gebruiken. Maar 100% groene stroom betekent nog niet 100% duurzaam. Ook zonnecellen en windmolens moeten geproduceerd, onderhouden en uiteindelijk afgevoerd worden, waarvoor veelal niet-duurzame energiebronnen en materialen worden ingezet. Bovendien is de ene groene stroom (bijvoorbeeld uit zonnecellen) duurzamer dan de andere (die uit biomassa).

‘Schone handen’

Op dit moment is ongeveer 10% van alle afgenomen energie in Nederland groene energie. Als instelling (of als cloud-leverancier) 100% groene energie afnemen, geeft dus nog geen ‘schone handen’. Zowel om de hierboven genoemde redenen als om de simpele reden dat andere partijen in Nederland dan meer niet-groene energie moeten afnemen. Dus is het ook nodig om het verbruik van energie te verminderen. Dat is bovendien ook kostenbesparend.

Eis maximale CO2- en energie-efficiëntie

SURF doet enkele aanbevelingen voor instellingen die hun ICT duurzamer willen inrichten. De belangrijkste zijn: eis maximale CO2- en energie-efficiëntie van je e-infrastructuurleverancier; streef naar maximale schaalgrootte in de e-infrastructuur en richt je eigen bedrijfsprocessen duurzaam in.

Consolidatie van de ICT-infrastructuur

Het rapport is op 19 mei gepresenteerd tijdens de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO17). Tijdens deze sessie riep Bob van Graft, directeur IT Vrije Universiteit, op:

“Binnen de onderwijs- en onderzoekssector loont het de moeite om te onderzoeken of de consolidatie van de ICT-infrastructuur op gelijksoortige wijze opgepakt kan worden als de consolidatie van de Rijksdatacentra. Tenminste één ICT-infrastructuur is duurzaam gewenst.”

Op weg helpen

Het rapport beoogt niet een compleet en gedetailleerd uitgewerkt antwoord te geven op het onderzochte onderwerp, maar een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten en een eerste aanzet tot kwantificering. Deze kunnen instellingen op weg helpen om hun eigen overstap van on-premise ICT naar ICT in de e-infrastructuur vanuit het oogpunt van duurzaamheid vorm te geven en te onderbouwen met argumenten en cijfers.

Download het rapport en de bijbehorende checklist (pdf)

Laatste wijziging op 01 jun 2017