Minister van OCW investeert in nationale digitale onderzoeksinfrastructuur

12 MRT 2018

SURF is blij met de plannen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de extra investeringen in onderzoek. Minister Ingrid van Engelshoven heeft over deze plannen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin maakt zij bekend 20 miljoen euro extra te investeren in de digitale onderzoeksinfrastructuur.

Meedraaien in de wereldtop

SURF is verheugd dat de minister van OCW 20 miljoen euro extra investeert in de digitale onderzoeksinfrastructuur. Hiermee wordt het mogelijk om uitvoering te geven aan het advies Topwetenschap vereist topinfrastructuur dat NWO eind 2017 aan het nieuwe kabinet gaf om extra te investeren in de nationale digitale infrastructuur. Volgens NWO is dit nodig om op wereldniveau te blijven en tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan digitale infrastructuren van Nederlandse onderzoekers.

Nederlandse onderzoekers kunnen zo blijven meedraaien in de wereldtop van data-intensief onderzoek en Nederland kan een leidende rol spelen in de ontwikkeling van open science.

Investeringen zorgen voor nieuwe impuls

De extra investeringen komen op een uitstekend moment: SURF werkt samen met zijn leden aan een nieuwe meerjarenagenda, waarin de koers voor de komende jaren wordt uitgezet. Extra middelen maken het mogelijk om noodzakelijke investeringen te doen in grote rekenfaciliteiten, netwerken, datafaciliteiten en cybersecurity om de enorme datagroei en digitalisering binnen onderwijs en onderzoek te faciliteren. Ook maakt het extra inzet mogelijk het Netherlands eScience Center en DANS voor hun ondersteuning bij het gebruik van onderzoekssoftware of big data. Dit alles komt tegemoet aan de steeds grotere behoefte van onderzoekers aan digitale infrastructuren, diensten en ondersteuning.

Laatste wijziging op 15 mrt 2018