demissionair staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen

Demissionair Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties)

Nieuws

Demissionair Staatssecretaris Van Huffelen doet inspiratie op bij SURF

Op dinsdag 18 juli bracht demissionair Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) samen met ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een werkbezoek aan SURF.

Tijdens dit bezoek is gesproken over de laatste ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI, XR en hoe SURF namens de leden de regie over digitalisering probeert te houden.

Generatieve AI

In een inspirerende en interactieve sessie deelde SURF wat zij als innoverende ict-coöperatie voor onderwijs en onderzoek doet met generatieve AI, zoals het ontwikkelen van eigen taalmodellen en pilots met de leden. Ook de methodiek van Large Language Models (LLM's) is toegelicht. Dit liet zien dat er - zeker voor de Nederlandse modellen - nog veel werk te verrichten is.

SURF werkt met partners als TNO aan publieke alternatieven voor tools als ChatGPT, die ook in de Nederlandse taal goede resultaten opleveren. SURF heeft de toegang tot data, bezit de rekenkracht en expertise, maar kan de doorontwikkeling niet alleen oppakken. Die boodschap werd ook aan de staatssecretaris meegegeven. De gezamenlijke conclusie was dat als Nederland een belangrijke rol wil spelen, er ook stimuleringen vanuit de overheid nodig zijn.

Groepsfoto met demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen

Digitaliseren vanuit publieke waarden

Daarna volgde een gesprek over publieke waarden: hoe kan de eenzijdige afhankelijkheid van big tech worden verminderd en krijgen we  de regie over digitaliseringsvraagstukken terug? Nederland is trotse koploper in het maken van afspraken met IT-bedrijven over privacy en opslag van data. Eerder dit jaar schreven de New York Times en het Financieel Dagblad nog daarover. De staatssecretaris werd ook geïnformeerd over initiatieven van de sector op het gebied van publieke waarden en open source. Afgesproken is om de samenwerking op dit dossier te intensiveren.

XR

In het onderwijs lopen diverse pilots met eXtended Reality (XR). De recente ervaringen en de verwachte ontwikkelingen rond deze techniek zijn gedeeld en bediscussieerd.

"Het was fijn om de staatssecretaris te ontvangen en met haar en haar collega’s het gesprek te voeren over publieke waarden, kansen voor Nederland en de verhouding tot grote IT-bedrijven. Onze organisaties beseffen dat we een voortrekkersrol te spelen hebben en dat er diverse dossiers zijn waarin we gezamenlijk kunnen optrekken."
Jet de Ranitz, voorzitter RvB SURF
“Het was goed om op bezoek te zijn bij deze innovatieve instelling die zich bezig houdt met waardegedreven digitalisering. Een onderwerp dat helemaal aansluit bij mijn werkagenda digitalisering. We willen graag onze samenwerking intensiveren op het gebied van AI en het creëren van alternatieven voor cloudoplossingen en social media.”
Alexandra van Huffelen, demissionair Staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties