Visual waarin de naam van de winnaar staat
Nieuws

SURF Security- en Privacy-award 2023 voor Stijn Hoogervorst

Stijn Hoogervorst, Chief Information Security Officer bij NWO-I, heeft de SURF Security en Privacy Award 2023 gewonnen. Hij krijgt de award voor het ontwikkelen van de security baseline voor onderwijs en onderzoek. Instellingen kunnen met behulp van de concrete set maatregelen uit de baseline hun IT-infrastructuur beter beveiligen.

Over de security baseline onderwijs en onderzoek

De security baseline voorziet medewerkers binnen instellingen van duidelijke handvatten om beter invulling te geven aan hun informatiebeveiliging. Daarnaast biedt het leveranciers duidelijke en gestandaardiseerde eisen voor beveiligingsmaatregelen, waardoor zij makkelijker kunnen voldoen aan de eisen van verschillende instellingen. Wat Stijn Hoogervorst begon is inmiddels uitgegroeid tot een eerste sectorbrede versie van de baseline, waarmee een aantal instellingen nu een pilot doet.

Over Stijn Hoogervorst

Stijn Hoogervorst is Chief Information Security Officer (CISO) bij NWO-I en in deze rol betrokken bij de doorontwikkeling van de baseline. Zijn werkzaamheden hiervoor begonnen bij zijn vorige werkgever, Universiteit Utrecht (UU). Daar ontwikkelde hij een baseline specifiek voor de UU, een versie die nog niet toepasbaar was voor de gehele sector. Samen met collega’s van andere instellingen zijn de maatregelen vertaald en aangescherpt naar een set die bruikbaar is voor heel het onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook actief binnen de SURF beveiligingscommunity’s SCIPR en SCIRT. Hier draagt hij bij aan diverse initiatieven, zoals bijvoorbeeld HALON, een hackersevent voor en door het onderwijs.

“Zijn initiatief om de security baseline door te ontwikkelen tot een brede set maatregelen voor onderwijs en onderzoek is van grote waarde. Het is een belangrijke stap naar een meer weerbare sector”
Wim Biemolt, voorzitter van SURFcert

Over de SURF Security- en Privacy-award

De SURF Security- en Privacy-award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de SURF Security- en Privacyconferentie, een tweedaags event voor security-experts, informatiebeveiligers, privacy officers of functionarissen gegevensbescherming in het mbo, hbo, wo, bij umc's en onderzoeksinstellingen. SURFcert, SCIPR en SCIRT kennen deze community-award toe aan een organisatie, persoon, initiatief, of idee bijdragend aan een zo open, toegankelijk, privacyvriendelijk en betrouwbaar mogelijk internet. Een internet waar onderzoekers, studenten en docenten in alle vrijheid veilig hun werk kunnen doen.