Overig
Maand van AI in het onderwijs

AI in het onderwijs, wat kun je er eigenlijk mee? En met welke ethische overwegingen heb je te maken? Kom erachter in juni: de Maand van AI in het onderwijs. Duik in de wereld van AI met diverse webinars, hackatons en lezingen. 

AI in onderwijs

Partners

Wij zijn trots op onze partners tijdens de Maand van AI in het onderwijs: de special interest group AI in education, het Versnellingsplan en de Nederlandse AI coalitie werkgroep onderwijs.

Special Interest Group AI in Education

SIGAI

Het onderwijs kan enorm profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van AI. De SIG “AI in Education” wil de inzet van AI in het onderwijs versnellen door docenten te inspireren en ondersteunen bij het ontdekken van de mogelijkheden in hun onderwijs.

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

VOW

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT erkent dat digitalisering grote kansen biedt voor het hoger onderwijs in Nederland en kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs.

Het Versnellingsplan markeert de stap die universiteiten, hogescholen en SURF gezamenlijk zetten om de krachten te bundelen en ambities versneld te realiseren. Het vierjarig programma loopt van 2019 tot 2022 en is gebaseerd op drie ambities:

  1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren;
  2. Flexibilisering van het onderwijs stimuleren;
  3. Slimmer en beter leren met technologie.

Met deze ambities werkt het Versnellingsplan aan het Nederlandse leiderschap in onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie met ICT en technologie. 

Nederlandse AI Coalitie

NL AIC

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden. De NL AIC functioneert als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Eén van de belangrijkste doelen is om binnen drie jaar in tenminste tien economische en maatschappelijke sectoren impactvolle AI-innovaties te realiseren. Hier vindt namelijk de toepassing van AI plaats en werken we aan ons verdienvermogen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.