Doelenstructuur van de HOSA

De Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA) beschrijft ambities van de sector in de doelenstructuur. Deze geeft inzicht in de doelstellingen en ambities die breed in de sector leven.

SURFsoc genomineerdvoor Computable Award 2021

Download de doelenstructuur van de HOSA (pdf)

Ontwikkeling doelenstructuur

De doelenstructuur is ontwikkeld op basis van verschillende beleidsdocumenten van (sector)partners en instellingen. Op basis van diverse workshops en artikelen in de media is deze aangevuld. Hierbij is vooral gezocht naar een manier om ze op gemeenschappelijke wijze weer te geven.

Gebruik van de doelenstructuur in de praktijk

Architecten rondom sectorvoorzieningen gebruiken de doelenstructuur om te beoordelen welke doelen wel en niet behaald worden wanneer keuzes worden gemaakt bij het ontwerp en inrichten van nieuwe sectorvoorzieningen. De doelenstructuur fungeert als een soort context waarbinnen de architect kan weergeven welke doelstellingen onvoldoende aandacht krijgen. Dit wordt besproken met de diverse stakeholders. Hierdoor wordt de besluitvorming rondom sectorvoorzieningen meer transparant en weten stakeholders wanneer er bepaalde doelstellingen niet of later gerealiseerd worden met een specifieke sectorvoorziening.

Meer over de HOSA